Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne flyktninger og innvandrere

Kurs i norsk og samfunnskunnskap

Fønix Integrering gir norskopplæring for voksne innvandrere, flyktninger, asylsøkere og privatister på dag- og kveldstid. Vi tilbyr også kurs i 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen gis i henhold til «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere».

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt undervisning fra nivå A1 – B2.

Fønix Integrering er en del av Fønix as (ekstern lenke)

Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

  • Norsk (550 timer)
  • Samfunnskunnskap (50 timer)

Opplæringen er gratis i 3 år

  • Fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
  • Fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

Dersom du ikke har startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Dersom du er usikker på om du har rett til gratis opplæring kan du kontakte

Fønix Integrering (ekstern lenke)

Telefon: 33 48 58 50

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om

  • Permanent oppholdstillatelse og/eller
  • Statsborgerskap

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk eller dersom det er særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som tilsier fritak.

Kontakt Fønix Integrering (ekstern lenke) for mer informasjon.

Telefon: 33 48 58 50

Påmelding 

Nye kurs starter i august og januar hvert år, hvert kurssemester går over et halvt år. Mer informasjon om hvilke kurs vi har samt påmeldingsskjema finner du på Fønix Integrering (ekstern lenke)

Norskprøver

Fønix er godkjent prøvested og gjennomfører norskprøver (skriftlig og muntlig) for deltakere med rett/plikt til norskopplæring og for privatister. Norskprøvene arrangeres i mars, mai/juni og i november/desember hver år. Mer informasjon om datoer for norskprøver samt registrering til prøver finner du på

Norskprøven (ekstern lenke)

Prøver i samfunnskunnskap

Fønix tilbyr 50 timer kurs i samfunnskunnskap på flere ulike språk. Som regel gjennomføres kurset i  juni, august eller desember.  Alle kurs avsluttes med prøve i samfunnskunnskap.

Kontakt skolen for å få vite mer om påmelding til kurs i 50 timer samfunnskunnskap.

Dersom du har gjennomført kurset 50 timer og kun ønsker å ta prøven i samfunnskunnskap kan du melde deg opp til prøve på Samfunnskunnskapsprøven (ekstern lenke)

 

Statsborgerprøven

Du kan ta statsborgerprøven hos Fønix Integrering.  Du finner informasjon om prøvedatoer og kan melde deg opp til prøven på  www.statsborgerproven.no.   Kontakt skolen dersom du har spørsmål.

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk før, trenger du ikke å ta prøven på nytt.

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap.

Noen kandidater kan også få fritak fra kravet om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Du kan lese mer om

Språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger her (ekstern lenke).

UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap (ekstern lenke)

Kurslokaler

Fønix har nye og flotte undervisningslokaler på Skolmar, lett tilgjengelig med buss. Muligheter for parkering.

Fønix Integrering

Besøksadresse:

Skolmar 12
3205 Sandefjord

Telefon: 33 48 58 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?