PP-tjenesten

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlig behov. Vårt mål er at alle, uansett forutsetninger, skal få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser og oppnå maksimalt læringsutbytte.

 

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenesten og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjon av barnet/eleven, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentra.

 

Systemarbeid

PP-tjenesten driver systemarbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste kontaktmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte rådgivning.

Hvordan komme i kontakt?

Barn/elever henvises i første rekke av barnehager/skoler i samråd med foresatte. Dersom du som foresatt har et barn du mener ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet, bør du først ta en samtale med barnehagen/skolen for å høre deres vurdering. Elever over 15 år, foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenesten.

Barnehager/skoler kan ikke henvise til PP-tjenesten uten samtykke fra foresatte.

Styrer i barnehager og rektor ved skoler kan henvise ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling.

PPT har telefontid fra kl. 8.15 til 11.00 og fra kl. 12.00 til 15.00. 

Våre ansatte

Leder av PPT Trude Nystad (foto) Trude Nystad leder

telefon

33416642

mobil

91694754

Teamleder sone øst Nina Merete Vik Christensen (foto) Nina Merete Christensen teamleder sone øst

telefon

33416651

mobil

95216517

Teamleder sone vest Hilde Sofie Lysebo (foto)

Hilde Sofie Lysebo

teamleder sone vest

telefon

33416637

mobil

90671960

Sekretær Elaine Møll (foto)

Elaine Møll

konsulent

telefon

33416655

 
         
pp-rådgiver Anita Stulen (foto)

Anita Stulen

pp-rådgiver

telefon

33416656

mobil

92219898

 pp-rådgiver Ann Kathleen Hansen (foto) Ann Kathleen Hansen pp-rådgiver

telefon

33416649

mobil

99037017

 spesialpedagog Anna Marie Johannessen (foto) Anna Marie Johannessen spesialpedagog

telefon

33416647

mobil

48038952

 pp-rådgiver Anne Kjersti Hovland (foto) Anne Kjersti Hovland pp-rådgiver

telefon

33416657

mobil

40846379

 

pp-rådgiver Eline Skoland Karlsaune (foto) Eline Skoland Karlsaune  pp-rådgiver

telefon

33416658

mobil

41611627

 pp-rådgiver Esther Christine Rolfsen (foto) Esther Christine Rolfsen pp-rådgiver

telefon

33416634

mobil

93863895

 pp-rådgiver Gry Trondal (foto) Gry Trondal pp-rådgiver 

 telefon

33416639

mobil

47252980

pp-rådgiver Gunnar Vege (foto)  Gunnar Vege pp-rådgiver

 telefon

33416641

mobil

99793307

pp-rådgiver Heidi Iren Skallist (foto)  Heidi Iren Skallist pp-rådgiver

 telefon

33416645

mobil

48095803

pp-rådgiver Hilde Nøis Hemmings (foto)  Hilde Nøis Hemmings pp-rådgiver

telefon

33416651

mobil

48030558

pp-rådgiver Ida Stenersen (foto) Ida Stenersen pp-rådgiver

telefon

33416635

mobil

90118674

pp-rådgiver Kjersti Stubø (foto) Kjersti Stubø pp-rådgiver

telefon

33416659

mobil

99527131

pp-rådgiver Marte Halvorsen Svae  Marte Halvorsen Svae pp-rådgiver

telefon

33416653

mobil

95110903

pp-rådgiver Marte Lande Eide (foto) Marte Lande Eide pp-rådgiver

telefon

33416636

mobil

94831548

pp-rådgiver Nina Tornsjø Grue (foto) Nina Tornsjø Grue pp-rådgiver

telefon

33416646

mobil

41419480

pp-rådgiver Ole-Morten Pettersen (foto) Ole-Morten Pettersen pp-rådgiver

telefon

33416650

mobil

98693644

 pp-rådgiver Thomas N. Malme (foto) Thomas N. Malme pp-rådgiver

telefon

33416648

mobil

91644708

pp-rådgiver Tone Holmelin (foto)  Tone Holmelin pp-rådgiver

telefon

33416643

mobil

90643736

  Unni Brevik spesialpedagog

telefon

 

mobil

41625067

pp-rådgiver Wenche Lenes (foto)  Wenche Lenes pp-rådgiver

telefon

33416652

mobil

90588624

pp-rådgiver Åselene Moland (foto)  Åselene Moland pp-rådgiver

telefon

33416644

mobil

91008041

  

Hvordan drøfte en bekymring?

Drøftingsmøte

Drøftingsmøte er PP-tjenestens tilbud til barnehager, skoler, foresatte eller andre personer som ønsker å drøfte barn og unge mellom 0-16 år med særskilte behov. Hensikten kan være å få råd og veiledning om tiltak eller anbefaling om andre aktuelle instanser. Alle som skal henvises til PP-tjenesten, skal ha vært tatt opp på et drøftingsmøte.

 

Inntakskriterier vedrørende hastesaker

Det kan oppstå særlige situasjoner som krever hasteinntak. I slike tilfeller kan styrer eller rektor drøfte henvisning direkte med leder eller teamledere på telefon.

Dette gjelder:

  • Autismesuspekt atferd
  • Barn med store, sammensatte vansker som skal begynne i barnehage
  • Alvorlige helseplager (psykiske/somatiske), der tidsfaktor i forhold til sakkyndig vurdering er kritisk
  • Skolevegring
  • Nylig innflyttet barn/elev med store behov

Inntaksteamet vil foreta en selvstendig vurdering om henvisningen skal tas inn som hastesak.

Skjema - barnehage

Bruk av observasjonsskjema i barnehagen - før henvisning til PPT

Henvisningsskjema systemsaker

Bestillingsskjema drøftingsmøte

Henvisningsskjema PPT

Pedagogisk rapport

Momentliste pedagogisk rapport

Momentliste pedagogisk rapport barn 0-2 år

Vedlegg til pedagogisk rapport - flerspråklige barn

Skjema - skole

Henvisningsskjema systemsaker

Bestillingsskjema drøftingsmøte

Henvisningsskjema til PPT for skoler, individsaker

Henvisningsskjema til PPT for voksne, individsaker

Kartlegging av sosial adferd - barneskole

Kartlegging av sosial adferd - ungdomsskole

PPT

Besøksadresse:

Nedre Movei 16
3215 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 66 40

Kontaktperson: Trude Nystad

Tittel: Leder

Telefon: 33 41 66 42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?