Realfagskommune

Realfagskommune

Sandefjord kommune forsterker satsingen på matematikk og naturfag i barnehage og grunnskole gjennom prosjektet «Realfagskommune». Her finner du all informasjon knyttet til prosjektet, enten du er ansatt i skole eller barnehage i Sandefjord, tilknyttet prosjektet på annen måte eller bare er nysgjerrig.

Sandefjord realfagskommune på Facebook

Samlinger 2018-2019

Nettverkssamlinger for skoleåret 2018-2019 er satt opp med to samlinger i høsthalvåret og tre samlinger i vårhalvåret. Notér gjerne ned datoene med det samme. Alle samlingene varer fra 13.00 til 15.30. Informasjon om sted blir lagt ut når det er klart.

Milepælsplan for rektorer og styrere: Last ned

Nettverkssamling 10. oktober 2018

Sted: Andebu ungdomsskoleAndebu sentrum 8, 3158 Andebu

Tid: 10. oktober 2018 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: Bhg - 2. kl

Innhold:

Del 1: Oppfølging av arbeid med realfagsløyper v/ Maren S. Fredagsvik

Del 2: Gruppediskusjoner

Forberedelse: 

 1. Gjennomfør modulen på egen skole/barnehage
  Tema: Kom godt i gang - Pakke 2: Barns utforsking og lek - Modul 2: Samtaler og spørsmål
 2. Oppsummering fra erfaringsdelingen skrives inn på en Powerpoint-presentasjon. Disse punktene skal med:
  • Hvilke spørsmål ble stilt av den voksne under utprøvingen?
   Og hvordan fungerte bruken av åpne spørsmål ift respons fra barna osv?
  • Dette fungerte bra ved gjennomføringen av realfagsløypemodulen.
  • Dette fungerte ikke bra ved gjennomføringen av realfagsløypemodulen.
 3. Send en Powerpoint med 3 slides til: maren.s.fredagsvik@usn.no 
  Navngiving av Powerpoint: barnehagenavn/skolenavn + evt. trinn.ppt
  Eks. Andebuskole 1. trinn.ppt

Referater:

Maren sin presentasjon: Last ned 

Grubleoppgave: Trekanter

Referater fra gruppediskusjonene: Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b og 7.

 ---

 

Nettverkssamling 17. oktober 2018

Sted: Stokke ungdomsskoleRagnhildrødveien 1, 3160 Stokke

Tid: 17. oktober 2018 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: 3. kl - 6. kl og 7. kl - 10. kl

Innhold

Del 1: Oppfølging av arbeid med realfagsløyper v/ Maren S. Fredagsvik

Del 2: Gruppediskusjoner

Forberedelse

 1. Gjennomfør modulen på egen skole
  Tema: Ambisiøs og utforskende undervisning - Pakke 3: Engasjement i naturfag - Modul 1: Engasjement og undring
  Barnetrinn  eller ungdomstrinn
 2. Oppsummering fra erfaringsdelingen skrives inn på en Powerpoint-presentasjon. Disse punktene skal med:
  • Tre tips til hva dere mener er viktig for at en aktivitet (eks. grubletegninger) skal skape engasjement, undring og interesse hos elevene.
  • Dette fungerte bra ved gjennomføringen av realfagsløypemodulen.
  • Dette fungerte ikke bra ved gjennomføringen av realfagsløypemodulen.
 3. Send en Powerpoint med 3 slides til: maren.s.fredagsvik@usn.no 
  Navngiving av Powerpoint: skolenavn + evt. trinn.ppt
  Eks. Andebuskole 4. trinn.ppt

 Referater: 

Maren sin presentasjon - Last ned

Grubleoppgave: Trekanter

Referater fra gruppediskusjoner: Gruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

 ---

 

Nettverkssamling 14. november 2018 (Bhg - 2. kl)

StedVarden ungdomsskoleVardeveien 52, 3227 Sandefjord

Tid: 14. november 2018 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: Barnehage - 2. kl

Innhold: Praktisk matematikk v/ Gerd Åsta Bones

I løpet av kursdagen vil vi gjennomgå hva matematikk er og handler om og hva som fremmer en god matematikklæring for barn/elever i alderen 0-8 år. Med en praktisk tilnærming til faget, vil barna/elevene både forstå og kunne anvende den matematikken de lærer bedre. Vi vil også reflektere over overgangen mellom barnehage og skole og hvordan vi kan samarbeide om å lage et helhetlig løp for matematikklæringen.

Matematikk skal

 • bidra til at barna/elevene er engasjerte, motiverte og opplever glede og mestring ved å lære matematikk
 • sikre at barna lærer de grunnleggende matematiske ideene for aldersgruppa 0-8 år
 • synliggjøre at barn lærer matematikk best i et samspill med andre barn og voksne
 • gi faglig og didaktisk støtte og inspirasjon for den voksne som skal tilrettelegge, støtte og oppmuntre barns matematiske tenkning og læring

Barn er interessert i, nysgjerrig på og vil gjerne lære matematikk! Barn elsker matematikk! De vil gjøre matematikk fordi de liker det og fordi det har en verdi i seg selv her og nå, ikke for å forberede seg for den matematikklæringen som skal skje senere.

Vel møtt til en tankevekkende, inspirerende og nyttig dag med mye faglig og didaktisk refleksjon og ideer til en praktisk tilnærming!

Forarbeid:

I forkant av kursdagen er det fint om du kan tenke gjennom punktene i listen nedenfor.

 1. Hva er matematikk?
 2. Hva er praktisk matematikk?
 3. Hva fremmer god matematikklæring?
 4. Når og hvordan får du kjennskap til barns/elevers matematiske tenkning? Hvilke spørsmål stiller du? Hvordan forbereder dere en aktivitet?
 5. Hva slags utfordringer gir du barna/elevene? Hva slags forventninger har du til barna/elevene
 6. Hvordan oppfatter du at barna/elevene lærer matematikk?
 7. Hvilke utfordringer/erfaringer/ideer/tanker hemmer eller hindrer dere i å gjøre det dere vil
 8. Hvordan jobbe systematisk og strukturert med matematikk slik at det er tilpasset alle barna
 9. Annet?

---

 

 

Nettverkssamling 14. november 2018 (3. - 6. kl)

Sted: Varden ungdomsskoleVardeveien 52, 3227 Sandefjord

Tid: 14. november 2018 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: 3. - 6. kl

InnholdChallenge based learning

I løpet av dagen vil vi forklare hvordan Challenge based learning og datalogging kan gi muligheter for elever til å utforske og komme opp med løsninger på vitenskaplige tema fra den virkelige verden.

Metodikken som blir brukt i eksemplene kan benyttes på alle alderstrinn siden elevene er med på å definere hva som skal undersøkes og de er delaktige i å finne resultatene. Lærerens rolle blir å veilede elevene i deres prosess, slik at elevene finner fram til svar på spørsmål de selv har stilt heller enn å produsere svar på ferdiglagd innhold og problemstillinger.

I workshopens første del vil vi se på challenge-based learning og forklare hvordan det kan bidra til å lage undervisningsopplegg som åpner for at elevene får utfordringer som leder bringer de mot en arbeidsmetodikk som inkluderer undring, forskning og undersøkelser på reelle vitenskaplige utfordringer.

I den andre delen av workshopen vil vi se på hvordan data-logging utstyr kan bidra til å innhente masse nyttige reelle data, som elevene selv både kan samle og analysere.

I siste del vil vi introdusere hvordan et challenge-basesd learning undervisningsopplegg kan gjennomføres i klasserommet. Da tar vi i bruk det som ble gjennomgått i workshopens første to deler. Vi vil også bidra til å planlegge lærernes egne undervisningsopplegg.

Forberedelse

Hvordan benytter du reelle data i din undervisning innen realfag i dag? Har du noen eksempler du kan ta med og dele?

Vitenskapsfag er fag for undring og utforskning. Hvilke muligheter finnes i pensum for å lage undervisningsopplegg som åpner for undring og utforsking? Har du noen eksempler du vil dele?

Å forstå mønster i datagrunnlag har vist seg å være utfordrende for elevene, da dataene ofte er abstrakte og vanskelige å relatere seg til. Har du eksempler fra pensum hvor du ser at elevene med fordel burde benytte data fra den virkelige verden for bedre å forstå sammenhenger og mønster?

Gå inn på nettsiden https://cbl.digitalpromise.org/stories/  og les det som står under fanen "Framework". Se nettsiden oversatt til norsk med Google translate.

 ---

 

 

Nettverkssamling 21. november 2018

Sted: Stokke ungdomsskoleRagnhildrødveien 1, 3160 Stokke

Tid: 21. november 2018 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: 7. kl - 10. kl

Innhold: Challenge based learning

I løpet av dagen vil vi forklare hvordan Challenge based learning og datalogging kan gi muligheter for elever til å utforske og komme opp med løsninger på vitenskaplige tema fra den virkelige verden.

Metodikken som blir brukt i eksemplene kan benyttes på alle alderstrinn siden elevene er med på å definere hva som skal undersøkes og de er delaktige i å finne resultatene. Lærerens rolle blir å veilede elevene i deres prosess, slik at elevene finner fram til svar på spørsmål de selv har stilt heller enn å produsere svar på ferdiglagd innhold og problemstillinger.

I workshopens første del vil vi se på challenge-based learning og forklare hvordan det kan bidra til å lage undervisningsopplegg som åpner for at elevene får utfordringer som leder bringer de mot en arbeidsmetodikk som inkluderer undring, forskning og undersøkelser på reelle vitenskaplige utfordringer.

I den andre delen av workshopen vil vi se på hvordan data-logging utstyr kan bidra til å innhente masse nyttige reelle data, som elevene selv både kan samle og analysere.

I siste del vil vi introdusere hvordan et challenge-basesd learning undervisningsopplegg kan gjennomføres i klasserommet. Da tar vi i bruk det som ble gjennomgått i workshopens første to deler. Vi vil også bidra til å planlegge lærernes egne undervisningsopplegg.

Forberedelse

Hvordan benytter du reelle data i din undervisning innen realfag i dag? Har du noen eksempler du kan ta med og dele?

Vitenskapsfag er fag for undring og utforskning. Hvilke muligheter finnes i pensum for å lage undervisningsopplegg som åpner for undring og utforsking? Har du noen eksempler du vil dele?

Å forstå mønster i datagrunnlag har vist seg å være utfordrende for elevene, da dataene ofte er abstrakte og vanskelige å relatere seg til. Har du eksempler fra pensum hvor du ser at elevene med fordel burde benytte data fra den virkelige verden for bedre å forstå sammenhenger og mønster?

Gå inn på nettsiden https://cbl.digitalpromise.org/stories/  og les det som står under fanen "Framework". Se nettsiden oversatt til norsk med Google translate.

---

 

Nettverkssamling 30. januar 2019 (Bhg - 2. kl)

Sted: Ikke klart

Tid: 30. januar 2019 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: Barnehage - 2. kl

Innhold: Ikke klart

ForarbeidKommer

---

 

Nettverkssamling 30. januar 2019 (3. - 6. kl)

StedIkke klart

Tid: 30. januar 2019 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: 3. - 6. kl

Innhold: Challenge based learning

ForarbeidKommer

---

 

 

Nettverkssamling 6. februar 2019 (7. - 10. kl)

StedIkke klart

Tid: 6. februar 2019 kl. 13.00 - 15.30

Nettverk: 7. - 10. kl

Innhold: Challenge based learning

ForarbeidKommer

---

 

Samlinger 2017-2018

Her finner du informasjon om samlinger

Dokumenter

Her finner du relevante dokumenter

Prosjektleder:   
Torhild Marie Svalestuen  
Telefon 33 41 76 55
E-post Send e-post
   
Koordinator:  
Tore Fredrik Kaupang  
Telefon 90 85 22 54
E-post Send e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?