Haukerød barnehage

Om Haukerød barnehage

Haukerød barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 40 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00-16.30.

Barnehagen har tre avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Kløverstua: 0-2 år
  • Blåveisen: 3-4 år
  • Solsikken: 3-6 år

Haukerød barnehage er en forsterket barnehage og gir tilbud til barn med særskilte og sammensatte behov i tillegg til et ordinært barnehagetilbud. Dette gir økte ressurser i forhold til personale, pedagogisk utstyr og faglig kompetanse. Barnehagen har spesialrom med blant annet ballbassseng og ribbevegg. Haukerød barnehage ligger i et rolig boligstrøk i tilknytning til et stort grøntområde og har kort vei til Runarskogen, Frydenlund og Bugårdsparken. Utelekeplassen ble oppgradert sommeren 2017.

Omsorg, lek og læring preger Haukerød barnehage som danningsarena. Barn, foreldre og samarbeidspartnere møter voksne som er bevisste rollemodeller i sin kommunikasjon og væremåte. Barna skal få de beste forutsetninger for å mestre livet siett her og nå og møte fremtiden med glede og optimisme.

Barnehagens verdi og grunnsyn bygger på likeverd og respekt for det unike i hvert enkelt menneske. Gjennom medvirkning, inkludering, raushet og tilrettelegging skapes en hverdag preget av trygghet, tilhørighet og mestringsopplevelser for alle.

Satsingsområder:

  • Barn i bevegelse
  • Tett på realfag

Barnehagen serverer to måltider hver dag. Kostpenger er kr. 250 per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Søk, endre eller si opp om barnehageplass

Årsplan

Årsplanen til Haukerød barnehage

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Betaling og priser

Betaling og priser

Haukerød barnehage

Besøksadresse:

Beintegata 16
3221 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 78 00

Kontaktperson: Trine Fjeldheim

Tittel: Styrer

Telefon: 900 97 212

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?