Krokemoa barnehage

Om Krokemoa barnehage

Krokemoa barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 75 barn i barnehage. Åpningstiden er fra 7.00-16.30.

Barnehagen har fire avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Knøttene: 0-3 år
  • Småstua: 0-3 år
  • Blåstua: 3-6 år
  • Rødstua: 3-6 år

Skolestarterne har en egen gruppe tre dager i uken fra 9.00-14.00. Aktiviteter og opplevelser er tilpasset 5-åringene, og målet er å gi ekstra motivasjon og læring frem mot skolestart på viktige områder.

I tråd med kommunale satsninger vil prosjektene Barn i bevegelse og Realfag i barnehagen være læringsområder som får stor plass i barnehagen kommende år.

Barna har med matpakke til frokost, og barnehagen serverer lunsj og og et enkelt ettermiddagsmåltid med knekkebrød og frukt. Kostpenger er kr. 300,- per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30. 

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Satsingsområder

Barnehagen vektlegger å skape et inkluderende og ivaretakende miljø for barn og voksne.

Årsplan

Årsplanen til Krokemoa barnehage

Betaling og priser

Betaling og priser

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Krokemoa barnehage

Besøksadresse:

Tennisveien 19
3224 Sandefjord

Telefon: 33 41 78 30

Kontaktperson: Helle Sjølyst

Tittel: Styrer

Telefon: 928 52 668

Kontaktperson: Kontor/avdeling

Telefon: 409 15 797

Kontaktperson: Kontor/avdeling

Telefon: 409 15 799

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?