Modalen barnehage

Om Modalen barnehage

Modalen barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 76 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00 til 16.30.

Barnehagen har to baser for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i basene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Hvitveis og Blåveis: 0-3 år
  • Hestehov: 3-åringer
  • Prestekrage: 4-åringer
  • Solsikke: 5-6-åringer

Barnehagens satsingsområder er implementering av ny rammeplan med fokus på vennskap, lek, fysisk og psykisk helse. Modalen barnehage deltar også i den nasjonale satsingen på realfag.

Personalet jobber aktivt med å ivareta hele barnets utvikling. De ansatte er kurset i og bruker spesielle metoder og pedagogiske verktøy for å ivareta det enkelte barnets fysiske og psykiske helse. Det enkelte barnet sees i et livslangt løp der barnehagen legger et viktig grunnlag for gode vekstvilkår.

Barnehagen har et moderne bygg med basedrift. Romløsningen er åpen og fleksibel, noe som gjør Modalen til en spennende barnehage. Rommene har ulike funksjoner som bibliotek, datarom, atelier, store fellesarealer, rom for fysisk aktivitet og vannlek, og flere kjøkken som er tilrettelagt for pedagogisk aktivitet. En stor utelekeplass byr på varierte aktiviteter, og nærmiljøet brukes til tur og opplevelser.

Barna har med matpakke til frokost, og barnehagen serverer lunsj og et enkelt ettermiddagsmåltid. En gang i uken serveres det varm mat. Kostpenger er kr. 275 per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Informasjon om søkeprosessen

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Årsplan

Årsplanen til Modalen barnehage

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Betaling og priser

Modalen barnehage

Besøksadresse:

Mo Terrasse 14
3215 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 92 20

Kontaktperson: Tove Fjørtoft

Tittel: Styrer

Telefon: 976 88 942

Kontaktperson: Stor base

Telefon: 958 91 360

Kontaktperson: Liten base

Telefon: 409 13 880

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?