Ranvik barnehage

Om Ranvik barnehage

Ranvik barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 50 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00 til 16.30.

Barnehagen har to avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Tyrihans: 0-3 år
  • Askeladden: 3-6 år

Barnehagens viktigste fokus er omsorg, lek, danning og læring hvor mestring og medvirkning står senralt. Kommunens realfagsatsing og prosjekt "Barn i bevegelse" preger det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Personalet jobber daglig for å skape en god og faglig barnehage orientert mot det samfunnet den er en del av.

Uteområdet er flott og nærhet til skog gir mange gode leke- og turopplevelser.

Barnehagen serverer to måltider hver dag. Kostpenger er kr. 300 per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Årsplan

Årsplanen til Ranvik barnehage

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Betaling og priser

Betaling og priser

Ranvik barnehage

Besøksadresse:

Haukeveien 8
3212 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 78 70

Kontaktperson: Torunn Johannessen

Tittel: Styrer

Telefon: 91 62 32 09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?