Vardenlia barnehage

Om Vardenlia barnehage

Vardenlia barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 52 barn barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00-16.30.

Barnehagen har tre avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Veslefrikk: 0-3 år
  • Askeladden: 3-6 år 
  • Tyrihans: 3-6 år

Barnehagen har flotte lokaler med et nærmiljø som byr på mange spennende muligheter ved vannet, i skogen og på fjellknauser. Det pedagogiske arbeidet følger et årshjul som er delt i fire etter årstidene med overordnede tema og felles prosjekter. Barnehagen representerer et språklig og kulturelt mangfold. Ansatte i barnehagen innehar spesiell kompetanse innen tidlig kommunikasjon og tospråklig arbeid. Det legges til rette for at barna skal få oppleve fellesskap og inkludering gjennom kompetente og tydelige rollemodeller.

Barnehagen serverer alle måltidene, og det er fokus på et variert og sunt kosthold. Kostpenger er kr. 350 per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Årsplan

Årsplanen til Vardenlia barnehage

Betaling og priser

Betaling og priser

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Vardenlia barnehage

Besøksadresse:

Vardeveien 50 B
3227 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 79 50

Kontaktperson: Bente Tøkje Andersen

Tittel: Styrer

Telefon: 472 82 182

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?