Barnas hus

Om Barnas hus

Barnas Hus er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 48 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00-16.30.

Melsombarnehagene Barnas Hus og Trekanten barnehage er organisert som en barnehage med et småbarnshus (Trekanten) og et storbarnhus (Barnas Hus). Barn som har plass i Trekanten barnehage vil fra høsten det året de fyller tre år bytte til Barnas Hus. Samarbeidet mellom barnehagene er derfor veldig tett, og de ligger nært hverandre i Melsomvik. Barnehagene har felles årsplan og personalet har felles møter og planleggingsdager. Personalet rullerer også mellom barnehagene.

Barnehagen har to avdelinger for barn fra 3-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere noe fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

  • Losbåten: 3-6 år
  • Skipperstua: 3-6 år

Satsingsområde

Barnas Hus og Trekanten barnehages felles satsingsområde er lek - relasjon - natur som handler om områder i den norske barnehagetradisjonen som en bør spesielt ta vare på. Disse områdene er også sentrale i den nye rammeplanen som implementeres i løpet av dette barnehageåret. Satsingen på lek - relasjon - natur er også helt i tråd med utviklingen av et småbarnshus og et storbarnshus med uteprofil.

Arbeidet med satsingsområdet vil bli ulikt i de forskjellige barnegruppene. I Trekanten barnehage vil det få mer vekt på lek, relasjon og tilknytning, mens utetilbudet og naturprofilen videreutvikles i Barnas Hus.

Barnehagene deltar også i den nasjonale satsingen på realfag. For de yngste barna vil dette vise seg best gjennom lek med rom og form, som bygging og basing i puterom inne og aktiviteter i snø eller sandkasse ute. De eldre barna i Barnas Hus har mer fokus på klassiske realfagsormåder som sortering og konstruksjon, men også en spennende utforskning gjennom eksperimentering og forsøk. Etter hver vil realfagskunnskapen komme til nytte i lek og aktiviteter ved lavvoen og uteplassen i Melsomskogen. Kostpenger er kr. 150 per måned.

Årsplan

Årsplanen til Barnas Hus og Trekanten barnehage.pdf

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Informasjon om søkeprosessen

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Betaling og priser

Hvor mye koster en barnehageplass?

Barnas Hus

Besøksadresse:

Solnesveien 6
3159 Melsomvik

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 29 56 10

Kontaktperson: Tonje Løitegård Sjøbakken

Tittel: Styrer

Telefon: 91743517

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?