Kodal barnehage

Om Kodal barnehage

Kodal barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Det er ca. 69 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00-16.30.

Barnehagen har fem avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

 • Pilemus: 0-3 år
 • Labbdiger: 0-3 år
 • Silkesvans: 0-3 år
 • Friskefrosk: 3-6 år
 • Hopsadans: 3-6 år

Vi er glade i barnehagen og barna ”våre” og engasjert i jobben vår! Vi er serviceinnstilte og har til enhver tid fokus på barnas beste.

Visjon

En barnehage med samspill preget av raushet. Raushet har vi definert med kjerneverdiene:

 • R for Respekt
 • A for Ansvar
 • U for Utvikling
 • S for Samspill
 • H for Humor og glede
 • E for Empati
 • T for Tid og tilstedeværelse

Flere dager i uka deles barna i aldershomogene grupper på tvers av avdelingene og har aktiviteter spesielt tilpasset alder og modning. 5-åringene har da førskolegruppe.

Bruk av naturen og barnehagens uteområde står sentralt i Kodal barnehage. Utendørs får barna varierte motoriske utfordringer. Kroppsbeherskelse og god kjennskap til egen kropp gir mestringopplevelser og selvtillit. God motorikk er også viktig i forhold til språkutviklingen som det jobbes aktivt med i barnehagen. Språklig kompetanse er en viktig forutsetning for tenkning, tilegning av kunnskap og det sosiale samspillet med andre barn og voksne.

Barnehagen serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Kostpenger er kr. 345 per måned.

Sommerstengt i 2019

Alle de kommunale barnehagene er stengt tre uker i juli. I 2019 er barnehagene stengt i ukene 28, 29 og 30.

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Informasjon om søkeprosessen

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Årsplan

Årsplanen til Kodal barnehage

Vedtekter

Rammeplan for barnehager (ekstern lenke)

Vedtekter for barnehagene

Betaling og priser

Hvor mye koster en barnehageplass?

Kodal barnehage

Besøksadresse:

Sagaveien 1 a
3243 Kodal

Telefon: 33 43 90 12

Kontaktperson: Solveig Karlstrøm

Tittel: Styrer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?