Betaling for barnehage

Maksimalpris

Fra 1. august 2019 er maksimalprisen 3040 kroner pr måned. Barnehagene kan ta tilleggsbetaling for mat.

Redusert betaling

Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 557 333 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. Foresatte kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år hvis du har en inntekt lavere enn 548 500 kr. brutto per år.

Du må legge ved dokumentasjon på brutto inntekt. Dersom dokumentasjonen ikke er mottatt innen en uke, vil vi avslå søknaden. Dokumentasjon må vise dagens inntekt, og det er skattemelding for 2018, eller for eksempel lønnslipper eller vedtak om stønad fra NAV. 

Du kan laste opp dokumentasjon i den elektroniske søknaden, eller sende dokumentasjon til Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord. Du kan også levere papirene på rådhuset i Sandefjord, kommunehuset i Stokke eller Andebu.

Søk om redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % av maksimal sats for barn nummer to og 50 % fra og med barn nummer tre.

Familien betaler full sats for det barnet som har størst barnehagetilbud. Ved likt barnehagetilbud til søsken, betaler familien full sats for det eldste barnet.

Familien får kun søskenmoderasjon når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse.

Kontakt styreren i den enkelte barnehagen for å få ytterligere og mer detaljert informasjon.

Forskrift

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?