For styrer i barnehage

Årshjul for barnehagemyndigheten

Årshjul

Opptak i barnehage

Rutine for opptak

Barn med særskilte behov

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen i arbeidet med barn med særskilte behov.

Retningslinjer ved søknad om ressurser til barn med særskilte behov 2017-2018

Saksbehandling ved opphør av spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Retningslinjer når barn med vedtak ikke benytter barnehageplassen

Spesialskyss og skyss til svømmehall

Veileder - Individuell utviklingsplan

Mal - Individuell utviklingsplan

Veileder - Årsrapport

Mal - Årsrapport

Søknad om ressurser 2017-2018

Spesialskyss

Spesialskyss, svømmehall

Skjema - refusjon av utgifter til arbeid med barn med særskilte behov

Redusert foreldrebetaling

Skjema - refusjon redusert betaling

Barn bosatt i andre kommuner

Skjema - barn bosatt i andre kommuner

OBS! Overgang barnehage-skole

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen for overgang mellom barnehage og skole.

Rutine

Overgangsskjema

Flerspråklige barn i barnehage

Her finnes rutiner og skjemaer som gjelder ressurser til flerspråklige barn i barnehage

Søknad om ressurser - informasjon om kriterier og rutiner

Mal for liste over flerspråklige barn

Rapport for bruk av tildelte ressurser

Søknad om midler til spesielle prosjekter

Søknad om midler til den enkelte barnehage

Kompetanse i barnehagene

Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene

Kompetanseplan 2016-2017 for Sandefjordsbarnehagene

Planer og veiledere

Veileder for arbeidet med barn i to hjem

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot