For styrer i barnehage

Årshjul for barnehagemyndigheten

Årshjul

Opptak i barnehage

Rutine for opptak

Barn med særskilte behov

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen i arbeidet med barn med særskilte behov.

Retningslinjer ved søknad om ressurser til barn med særskilte behov 2018-2019

Saksbehandling ved opphør av spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Retningslinjer når barn med vedtak ikke benytter barnehageplassen

Spesialskyss og skyss til svømmehall

Veileder - Individuell utviklingsplan

Mal - Individuell utviklingsplan

Veileder - Årsrapport

Mal - Årsrapport

Søknad om ressurser 2018-2019

Spesialskyss

Spesialskyss, svømmehall

Skjema - refusjon av utgifter til arbeid med barn med særskilte behov

Redusert foreldrebetaling

Skjema - refusjon redusert betaling

Barn bosatt i andre kommuner

Skjema - barn bosatt i andre kommuner

OBS! Overgang barnehage-skole

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen for overgang mellom barnehage og skole.

Rutine

Overgangsskjema

Flerspråklige barn i barnehage

Her finnes rutiner og skjemaer som gjelder ressurser til flerspråklige barn i barnehage

Søknad om ressurser - informasjon om kriterier og rutiner

Liste over flerspråklige barn

Rapport for bruk av tildelte ressurser

Søknad om midler til den enkelte barnehage

Kompetanse i barnehagene

Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene

Kompetanseplan 2016-2017 for Sandefjordsbarnehagene

Planer og veiledere

Veileder for arbeidet med barn i to hjem

Standard for tilvenning i barnehage

Tilvenning i barnehage - foreldrebrosjyre

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?