For styrer i barnehage

Årshjul for barnehagemyndigheten

Årshjul

Beredskap covid-19

Beredskapsplan fra barnehagemyndigheten

Skjema for melding om stenging ved smitteutbrudd

Søknadsskjema for tilbud i barnehage i perioden barnehagen er stengt

Oversikt over barn som kan motta særskilt omsorgstilbud

Opptak i barnehage

Rutine for opptak

Barn med særskilte behov

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen i arbeidet med barn med særskilte behov.

Retningslinjer ved søknad om ressurser til barn med særskilte behov

Saksbehandling ved opphør av spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Retningslinjer når barn med vedtak ikke benytter barnehageplassen

Rutine for god oppstart og barnehagetid for premature barn

Spesialskyss og skyss til svømmehall

Veileder - Individuell utviklingsplan

Mal - Individuell utviklingsplan

Veileder - Årsrapport

Mal - Årsrapport

Søknad om ressurser 2020-2021

Melding om behov for tilrettelegging av barnehagetilbud

Spesialskyss

Spesialskyss, svømmehall 

Skjema - refusjon av utgifter til arbeid med barn med særskilte behov

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Redusert foreldrebetaling

Skjema - refusjon redusert betaling

Barn bosatt i andre kommuner

Skjema - barn bosatt i andre kommuner

OBS! Overgang barnehage-skole

Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen for overgang mellom barnehage og skole.

Rutine

Overgangsskjema

Flerspråklige barn i barnehage

Her finnes rutiner og skjemaer som gjelder ressurser til flerspråklige barn i barnehage

Søknad om ressurser - informasjon om kriterier og rutiner

Liste over flerspråklige barn

Rapport for bruk av tildelte ressurser

Søknad om midler til den enkelte barnehage

Kompetanse i barnehagene

Kompetanseplan 2020-2021

Planer og veiledere

Veileder for arbeidet med barn i to hjem

Standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud i Sandefjord kommune

Standard for tilvenning i barnehage

Tilvenning i barnehage - foreldrebrosjyre

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Beredskapsplan for Sandefjordbarnehagene

Tilskudd til private barnehager

Tilskuddsberegning for tilskuddssats 2021 - enkeltstående private barnehager

Tilskuddsberegning for tilskuddssats 2021 - andre private barnehager

Tilskuddsberegning for tilskuddssats 2020

Kommunens regnskap for 2019

Kommunens regnskap for 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?