Søke barnehageplass

Foresattportalen

Her finner du foresattportalen for å søke plass i barnehage.

Her kan du se hvor det er ledig kapasitet. Oversikten er oppdatert 5. januar.

Rett til barnehageplass

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
    Merk at det må søkes om oppstart senest utgangen av den måneden barnet fyller ett år; hvis barnet er født 13. november må man altså søke om oppstart senest 30. november.
  • Barn som er bosatt i Sandefjord kommune ved oppstart i barnehagen. 

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Søke barnehageplass

Etter søknadsfristen 1. mars blir søknadene om barnehageplass med oppstart høsten 2021 behandlet.

I søknaden kan du sette opp ønskede barnehager i prioritert rekkefølge. Du kan krysse av for at du ønsker tilbud fra andre barnehager om de du har prioritert ikke har ledige plasser. Hvis du ønsker å legge til flere barnehager på søknaden, ta vekk noen fra søknaden eller endre rekkefølge, da logger du inn i foresattportalen med ID-porten.

Søk om barnehageplass.

Tilbud om plass

De barnehagene som har ledige plasser i løpet av året tilbyr barnehageplass fortløpende. Tilbud sendes ut via digital post på fredager. 

Du må besvare tilbudet så raskt som mulig og senest innen åtte dager. Du logger inn i foresattportalen og finner tilbudet under "Aktuelle saker". Hvis du ikke er folkeregistrert i Sandefjord kommune, må du spørre styrer i barnehagen om hjelp til å takke ja (eventuelt nei), eller du kan kontakte administrasjonen i kunnskap, barn og unge.

Sandefjord kommune har en samordnet opptaksprosess der kommunale og private barnehager samarbeider om opptak.

Hvordan velge barnehage?

Som innbygger i Sandefjord kan du velge i et rikt og variert barnehagetilbud. Kommunen har full barnehagedekning, og om lag 3100 barn går i en av Sandefjords 37 private eller 22 kommunale barnehager. Det finnes i tillegg en kommunal åpen barnehage og en privat åpen barnehage.

For å velge den barnehagen som passer deg og ditt barn best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan, som du finner på barnehagenes egne nettsider. 

Dersom du ønsker flere opplysninger, kan du kontakte den enkelte barnehage.

Kontakt oss

Kontakt barnehagene direkte for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?