Søke barnehageplass

Foresattportalen er ute av drift til 25.10.

Systemet vil være ute av drift på grunn av oppgradering til ca 25.10.2018.

 

Søke barnehageplass

Hovedopptaket er avsluttet og alle barn som har rett til plass har fått tilbud. Foresatte som ønsker å endre søknaden, eller legge til flere barnehager kan nå gjøre det i foresattportalen. Nye tilbud sendes ut fra og med 15. mai.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Gjelder ledige plasser fra august.

Søk om barnehageplass - lenken kommer på plass fra 26.10.

Sandefjord kommune har en samordnet opptaksprosess der kommunale og private barnehager samarbeider om opptak.

I søknaden kan du sette opp ønskede barnehager i prioritert rekkefølge. Du kan krysse av for at du ønsker tilbud fra andre barnehager, om de du har prioritert ikke har ledige plasser.

Hvordan velge barnehage?

Som innbygger i Sandefjord kan du velge i et rikt og variert barnehagetilbud. Kommunen har full barnehagedekning, og om lag 3100 barn går i en av Sandefjords 37 private eller 22 kommunale barnehager. Det finnes i tillegg en kommunal åpen barnehage og en privat åpen barnehage.

For å velge den barnehagen som passer deg og ditt barn best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan, som du finner på barnehagenes egne nettsider. 

Dersom du ønsker flere opplysninger, kan du kontakte den enkelte barnehage.

Tilbud om plass

Vi sender ut tilbud per e-post i siste halvdel av mars. Du må besvare tilbudet så raskt som mulig og senest innen åtte dager.

Hvis det blir ledige plasser etter dette, tildeler vi dem fortløpende. Det er derfor viktig at alle som har søkt om plass, følger med på sin registrerte e-post adresse.

Information in other languages

English information

Arabic information - المعلومات العربية

Kontakt oss

Kontakt barnehagene direkte for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?