Dette er Sandefjordskolen

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har en uttalt ambisjon om å bli en av landets beste skole- og barnehagekommuner. Skoleeier har som mål å løfte elevenes læringsutbytte innen 2015 til et nivå som rangerer Sandefjord blant de 10 prosent beste kommunene i Norge. Elever i Sandefjord skal sikres et høyt faglig og sosialt læringsutbytte. Samtidig skal det psykososiale miljøet i skolen sikres gjennom innsats for trivsel og miljø, tydelige tilbakemeldinger og åpen læringskultur. Enhver form for mobbing tolereres ikke.

Hovedmål

Alle barn og unge i Sandefjord skal sikres et høyt læringsutbytte, samt erfare mestring og tilhørighet ved å forbedre elevenes prestasjoner på alle klassetrinn og på alle utvalgte innsatsområder, samt redusere frafall, mistrivsel og mobbing.

Delmål

  1. Sikre at elevene knekker lesekoden i løpet av første klasse.
  2. Forbedre elevenes leseforståelse, lesehastighet og generelle leseferdighet.
  3. Forbedre de fem basisferdighetene og fagkunnskapen på alle klassetrinn.
  4. Gripe inn så tidlig som mulig når et barn ikke viser tilfredsstillende utvikling.
  5. Arbeide for trivsel og redusere mobbing i skolen. Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing.
  6. Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp.
  7. Forbedre overgangene mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole/videregående skole.
  8. Ha økt fokus på forebyggende tiltak mot frafall i videregående skole.

Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for Sandefjordskolen.

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Her finnes informasjon om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Nullmobbing.no

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at nettstedet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre.

Les mer (ekstern lenke)

Øv på nettet

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen

Portal Sandefjordskolen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?