Skolefritidsordningen - SFO

Søke, endre eller si opp SFO

Du kan søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret. Hovedopptaket for neste skoleår tar utgangspunkt i søkermassen pr. 1. mai.

Søk, endre eller si opp SFO-plass (ekstern lenke)

Kjøp enkeltdag i SFO

Åpningstid

SFO er åpen elleve måneder i året.  Ordningen er stengt 4 uker i juli, i ukene 27-30.

Pris per måned

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser:

  • Opphold 2 dager per uke: 1565 kroner
  • Opphold 2 dager med 5 morgener: 1790 kroner
  • Opphold 3 dager per uke: 1850 kroner
  • Opphold 3 dager med 5 morgener: 2000 kroner
  • Opphold 5 dager per uke: 2845 kroner
  • Opphold kun morgen 5 dager per uke: 370 kroner
  • Kjøp av enkeltdag: 285 kroner

Mat- og aktivitetspenger kommer i tillegg. Beløpet varierer fra skole til skole.

Kommunestyret fastsetter hvert år satsene for foreldrebetalingen.

Du betaler for oppholdet i SFO i elleve like terminer i løpet av et skoleår, august–juni. Juli er betalingsfri.

Foresatte kan ikke kreve fratrekk dersom de tar ut ferie på andre tidspunkt enn i juli. Dette gjelder selv om man har søkt barnet fri fra skolen.

Om SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO).
Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. Innholdet og virksomheten skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet.

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO

Ordensreglement

Forskrift om felles ordensreglement for den kommunale skolefritidsordningen (SFO)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?