Skoleskyss

Det er rektor ved den enkelte skole som fatter enkeltvedtak om skyss.

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever, også ved private grunnskoler. Eleven må være bosatt i Sandefjord og oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

  • Er elev på 1. årstrinn med mer enn to kilometer til skolen.
  • Er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn fire kilometer til skolen.
  • Har særlig farlig skolevei.
  • Har behov for skoleskyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Det kreves legeerklæring/legeattest. Eleven har da rett til skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted.

Vedtak om skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1 (ekstern lenke)

Kommunene i Vestfold benytter Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) i det daglige arbeidet med skoleskyssen.

VKT (ekstern lenke)