Digital skole

Kommunikasjon på digitale læringsplattformer - koronasituasjonen

I forbindelse med stengte grunnskoler anbefaler utdanningsdirektoratet bruk av digitale læringsplattformer for at elevene kan utføre skolearbeid hjemme. Sandefjord kommune har ulike lærings- og samhandlingsplattformer som er godt egnet til dette. For å følge opp elevene på en best mulig måte, vil skolene vurdere hvilke kommunikasjonsformer det er hensiktsmessig å bruke.

 

I den digitale kommunikasjon mellom lærere og elever er det mulig å bruke videosamtale i Teams. Vi oppfordrer til at elevene sitter skjermet med nøytral bakgrunn og gjerne på eget rom når det brukes.Vi understreker at videosamtalene brukes for å følge opp elevene i deres læringsarbeid og at det er viktig at lærer og elev har daglig kontakt.

 

Vi viser til uttalelsen fra datatilsynet 15.03.2020

Vi står nå i en helt spesiell situasjon. Nå som skolene stenges, ser vi et stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet. Datatilsynet vil i den sammenhengen understreke at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet. Vi vil oppfordre ansvarlige ved skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger, samtidig som vi vil minne om å være varsomme når det gjelder sensitive opplysninger. Når krisen er over, kan bruken evalueres og informasjon eventuelt slettes. Likevel, vårt overordnede budskap er at vi alle viser litt smidighet i denne kriseperioden (Udir, 2020).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?