Breidablikk ungdomsskole

Om Breidablikk ungdomsskole

Breidablikk ungdomsskole er kommunens største grunnskole med rundt 490 elever fordelt på 19 klasser.

Blant skolens ca. 80 ansatte finner du pedagogisk personale, miljøarbeider, rådgiver, sosiallærer, assistenter, vernepleiere, ergoterapeuter, faglærte, morsmålslærere, kontormedarbeider og skoleledelse.

Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere. Avdelingslederne har resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Skolen har totalt tre driftsenheter:

  • Breidablikk ungdomsskole
  • Lille Breidablikk (sosialpedagogisk enhet)
  • Paviljongen (forsterket enhet)

Skolen er en del av Breidablikk krets, som også består av følgende barneskoler (Breidablikks avgiverskoler): Fevang, Helgerød, Mosserød, Sande og Unneberg.

Breidablikk er praksisskole for lærerutdanningen fra flere høgskoler både i og utenfor fylket.

Administrasjon og ansatte ved Breidablikk ungdomsskole

Oversikt over ansatte

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Breidablikk ungdomsskole

Skolen fokuserer på økt læringsutbytte for alle elever. Sammen med trivsel for alle danner dette rammen rundt skolens drift.

Vår visjon er ”Breidablikk for læring, liv og latter”.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Aktuelt fra Breidablikk

Oppdatert og aktuell informasjon fra skolen

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

Innlogging for lærere og elever 

Office 365

E-post

minTimeplan

Planer

Skolen har ulike planer for både foresatte og elever.

Tentamen og eksamen

Informasjon om tentamen og eksamen. 

For elever

Nyttig informasjon for elever

For foresatte

Nyttig informasjon for foresatte

Lille Breidablikk

Lille Breidablikk ble opprettet i skoleåret 1996-97. Skolen er en enhet som faglig og administrativt tilhører Breidablikk ungdomsskole.

Lille Breidablikk

  • er et tilbud for de elever som i kortere eller lengre tid har behov for tettere voksenkontakt, og som ønsker seg et mindre miljø å forholde seg til.
  • er et tilbud for elever i 9. og 10. klasse 
  • har både teoretisk og praktisk arbeid

Lille Breidablikk holder til på Nordre Sverstad Gård. Gården drives etter økologiske prinsipper. Foruten potet- og grønnsaksproduksjon, har gården kyr og hester.  Lille Breidablikk har et eget verksted. I verkstedet utføres spesielt trearbeider. På bestilling snekres blant annet postkasser, benker og fuglehus som selges og er med på å finansiere turer klassen på Lille Breidablikk reiser på hver høst og vår.

Søknadsfristen for Lille Breidablikk skoleåret 2018-19 er 1.5.18

Søknadsskjema Lille Breidablikk

Paviljongen

Paviljongen er Breidablikk ungdomsskoles forsterkede avdeling. Paviljongen ble opprettet i skoleåret 2011-2012, og er en av to forsterkede avdelinger i ungdomsskolen i Sandefjord. Paviljongen er ved siden av Breidablikk ungdomsskoles hovedbygning.

Elevene ved paviljongen får spesifikk og individuelt tilpasset undervisning. I tillegg til det skolefaglige, dekker vi selvhjelpsferdigheter og trening av sosiale og kognitive ferdigheter. Den faglige plattformen på vår avdeling er bygd opp av prinsippene innen anvendt atferdsanalyse. Vi har som mål å tilby den mest veldokumenterte formen for opplæring og behandling som er tilgjengelig.

Personalgruppen består av et vidt spekter av faggrupper med blant annet vernepleiere, sykepleiere, spesialpedagog, ergoterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør.

Faglig leder: Stine Libekk 

"Øv på nettet"

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen

Breidablikk ungdomsskole

Besøksadresse:

Frøyasvei 33
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 90 30

Kontaktperson: Vegard Jensen

Tittel: Rektor (konstituert)

Telefon: 33 41 90 33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?