Framnes skole

Om Framnes skole

Framnes skole har 182 elever, 15 lærere og 7 andre ansatte.

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Læringsmiljø

Å drive skole er spennende, utfordrende og givende. På Framnes skole har vi en stab av voksne som ønsker at alle elevene skal oppleve mestring, ha det trygt og trives. Vi ønsker å se det enkelte barn og bry oss om det - for at alle skal nå langt både faglig og menneskelig. For å klare dette er vi fortsatt avhengig av et fargerikt, spenstig og positivt samarbeid med foreldrene og nærmiljøet.

Velkommen til oss!

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Utvalg

Samarbeidsutvalg - SU og Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder Trond Evensen, telefon 922 80 077

"Øv på nettet"

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Framnes skole

Besøksadresse:

Ferjeveien 15
3222 Sandefjord

Telefon: 33 41 70 50

Kontaktperson: Hans Christian Nystad

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 70 50 / 97 17 35 79

Kontaktperson: Kirsti Veløy Nadim

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 70 50 / 90 20 47 32

Kontaktperson: Tone Ystenes Karlsen

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 70 58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?