Gokstad skole

Om Gokstad skole

Gokstad skole er en to-parallell barneskole med rundt 325 elever. Antall elever som benytter skolens SFO-ordning, er for tiden 117 barn. Skolen ble innviet den 31. mars 1966. Etter dette er skolen utbygget flere ganger.

Gokstad skole ligger sentralt i gammelt vikingland, bare noen få steinkast fra Gokstadhaugen.

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Utvalg

Skolen har et nært samarbeid med FAU og Gokstad nærmiljøutvalg. FAU har i løpet av året en rekke arrangementer som i stor grad er med på å gjøre hjem/skolesamarbeidet til et positivt element i skolens liv.


Samarbeidsutvalget - SU og Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Camilla Jahren-Andersen

Mobil: 916 83 836

Elevråd

Ta kontakt via skolens administrasjon

"Øv på nettet"

Disse nettstedene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Gokstad skole

Besøksadresse:

Uranienborgveien 30
3235 Sandefjord

Telefon: 33 41 93 30

Kontaktperson: Rolf Peder Lundh

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 93 32

Kontaktperson: Stefan S. Andersen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 93 30

Kontaktperson: Siv Anette Andreassen

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 93 35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?