Krokemoa skole

Om Krokemoa skole

Krokemoa skole er en av Sandefjords største barneskoler med rundt 415 elever. Skolen ligger naturskjønt til i nærheten av Bugårdsparken.

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Læringsmiljø

Skolens største satsningsområde er for tiden vurdering for læring. Det arbeides med å gi elevene god tilpasset opplæring og størst mulig læringsutbytte. Alle trinn har utarbeidet målplaner med tydelige forventninger til elever og foreldre. Ukeplanene differensieres for elevene etter tre nivåer på alle trinn.

Lesing og leseforståelse er et område skolen har mye fokus på. Det er ønskelig at alle våre elever skal bli gode lesere og det arbeides med lesing i alle skolens fag.

Utvalg

Skolen, FAU og Krokemoa nærmiljøutvalg (KNMU) har utviklet et meget godt samarbeid. I fellesskap er det blant annet oppført et stort, nytt lekeområde i skolegården.

"Barn hjelper barn" er mottoet for et større hjelpeprosjekt skolen gjennomfører hvert tredje år knyttet til tv-aksjonen. Elever, foreldre og ansatte jobber sammen om prosjektet, noe som virker samlende på hele nærmiljøet.

Øv på nettet

Disse nettstedene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Krokemoa skole

Besøksadresse:

Ringveien 208
3223 Sandefjord

Telefon: 33 41 91 00

Kontaktperson: Trygve Norskog

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 91 00

Kontaktperson: Anne-Sibylle Hansen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 91 00

Kontaktperson: Heidi Svendsen

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 91 18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?