Mosserød skole

Om Mosserød skole

Mosserød skole er en barneskole med 7 klassetrinn, en egen base for barn med store og varige behov og SFO. Skolen har 356 elever pr august 2019.

Mosserød skole ligger i et boligområde ca. 2 km nord for Sandefjord sentrum. Vi har store, oppgraderte uteområder hvor elevene kan boltre seg. FAU jobber sammen med skolen for å trygge elevenes adkomst til skolen.

Skolen har lyse og innbydende lokaler. Hvert klassetrinn har sin undervisningsbase og inngang med garderober og toaletter. 

Vi har utviklet målplaner for alle klassetrinn. Målplanene går over en til to uker. De tydeliggjør hva elevene skal lære i perioden og gir elever og foreldre forutsigbarhet og oversikt over elevenes læring.

Vi jobber bevisst med å organisere elevene i hensiktsmessige undervisningsgrupper tilpasset ulike undervisningsmetoder og opplegg. Skolens fysiske inndeling/romløsninger krever et tett og godt samarbeid mellom lærerne, fagarbeidere og assistenter på hvert trinn. På alle klassetrinn gis elevene forutsigbarhet i form av felles gjennomgang av dagens mål, oppgaver og aktiviteter.

Alle ansatte på Mosserød har stort fokus på å sikre et trygt og godt læringsmiljø for elevene. I friminuttene har trivselslederne et spesielt ansvar for å få mange med i leken. Mosserød skoles mål er å øke elevens læringsutbytte. 

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Skoledagen og skoleåret

Skoledagen og skoleåret på Mosserød 

Planer

Planer for Mosserød skole

Avdelingsledere

Trine Sørum Forfang er avdelingsleder for 1. - 2. trinn.

Telefon: 33 41 72 35   Sende e-post

Magnus Sandnes Bugge er avdelingsleder for 3. - 5.trinn

Telefon: 33 41 72 33

Thomas Mørk Bjørvik er avdelingsleder for 6. - 7- trin.

Telefon: 33 41 72 47  Send e-post

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Mosserød skole

På Mosserød skole

  • lærer vi
  • trives vi
  • kan vi
  • vil vi

I august 2013 startet vi med prosjektet «Trivselsprogrammet». Fra august 2014 gikk prosjektet over i drift og er en viktig del av skolehverdagen. Målet er å fremme elevenes psykososiale miljø og deres fysiske helse. Elever på 4.-7. trinn blir årlig kurset til å bli trivselsledere. De lærer gjennom kursingen å legge til rette for lek og aktivitet ute i friminuttene samtidig som de skal fremme vennlighet, inkludering og respekt for andre gjennom fysisk aktivitet. Avdelingsleder Jo Arne Ellingsen er ansvarlig for TL. Han er til enhver tid oppdatert på nye aktiviteter og leker gjennom deltakelse på samlinger og kurs for TL-ansvarlige og bestiller nødvendig utstyr.
Skolen opplever stor støtte og drahjelp fra FAU. Hvert år har FAU bidratt til innkjøp av nytt TL-utstyr.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Flintaposten

Mosserød gir ut skoleavis to ganger i året. I tillegg til papirutgaven har avisen en blogg som stadig oppdateres.

Les Flintaposten på nett

SFO - skolefritidsordning

Søknadsskjema, priser og vedtekter for SFO

SFO holder for tiden til i en egen paviljong midt i skolegården. Herfra kan vi organisere aktiviteter mer uavhengig av skolens opplegg.

Skoleåret 2013-14 deltok vi i kommunens prosjekt «Helsefremmende SFO» og verdiene derifra har vi tatt med oss videre i arbeidet med å gi elevene et trygt, godt og aktivitetsfremmende SFO-tilbud.

Viktige momenter i hverdagen er kosthold (vi serverer grovt brød og frukt hver dag), utelek og mestringsglede.

Utvalg

Samarbeidsutvalg - SU og Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Margrethe Blålid Gilbu

Mobil: 928 62 379

Elevrådsleder:  

Nestleder: 

Ta kontakt via skolens administrasjon

Øv på nettet

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Mosserød skole

Besøksadresse:

Saturnusvei 15
3226 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 72 30

Kontaktperson: Eva Lill Leming

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 72 32 / 977 09 250

Kontaktperson: Aase Kibsgaard

Tittel: SFO leder

Telefon: 33 41 72 34 / 415 25 965

Kontaktperson: Merete Hågøy

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 72 30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?