Ormestad skole

Om Ormestad skole

Ormestad skole ligger på Vesterøya, med kort vei til skog og sjø. Nærområdet brukes aktivt i undervisningen. Elevene lærer om naturen og lokale særtrekk i området. Erfaringene og kunnskapen tas med tilbake til klasserommene.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har fått satt opp en gapahuk i skogen ved skolen. Denne brukes aktivt. Skolen har rundt 160 elever.

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Læringsmiljø

Ormestad skole er bygget på to pilarer; læring og trivsel. Elevene skal oppleve å glede seg til å komme på skolen – for å lære og for å være sammen. Det legges vekt på en variert undervisning der elevene får forske, undersøke, gruble, jobbe kreativt og vise seg fram.

Skolen har et godt plansystem der elevene får tilbakemeldinger og trenes i å gi tilbakemelding på en systematisk måte. Fokus er rettet mot at elevene skal vite, vise fram og være stolte av det de lærer og oppnår.

Ormestad skole er en PALS-skole. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Det legges vekt på tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. 

SFO

Ormestad skolefritidsordning holder åpent fra 7.30 til 16.30 hver dag.
Direktenummer til SFO: 916 78 881

Søknadsskjema, priser og vedteker for SFO 

Planer

Årsplaner, periodeplaner og andre planer

Øveoppgaver

Sandefjordskolens nettportal - fine øveoppgaver for elever på alle trinn

Nasjonale prøver

For foresatte

Om skole-hjem-samarbeid

Ormestad skole

Besøksadresse:

Ringkollgrenda 15
3227 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 72 70

Kontaktperson: Hilde Grankel

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 72 70

Kontaktperson: Inger Mørk

Tittel: Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO leder

Telefon: 33 41 72 73 / 908 09 272

Kontaktperson: Anette Haldorsen

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 72 77

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?