Sande skole

Om Sande skole

Sande skole ble grunnlagt i 1867, men har hatt sin nåværende plassering siden 1923. Det karakteristiske hovedbygget har samme utseende i 2019, som den gang. Innholdet er derimot fornyet og utviklet. Det samme er også de tekniske hjelpemidlene i alle undervisningsrom. Vi pleier å si at Sande skole er en moderne skole i gammel drakt. Som rektor er jeg den første til å skrive under på at dette er en riktig beskrivelse.

Sande skole ligger flott til med gangavstand til sentrum, og elevene kan gå til kirke, rådhus, bibliotek, torg og parker. Vi har også lett tilgang til Preståsen og Mølleråsen, med utsikt over hele byen.

Hvis du er i sentrum eller på kjøretur, anbefaler vi at du tar en tur til oss for en nærmere befaring av området. Har du behov for å snakke med ledelsen direkte, så finner du oss i 3.etasje i det store gule hovedbygget. Velkommen skal du være!

 

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Sande skole

Læringsmiljøet på Sande skole er preget av høyt læringstrykk og stor trivsel. Resultatene de siste fem år på nasjonale prøver og kartlegginger viser at elevene her presterer bedre enn nasjonalt nivå i både engelsk, norsk og matematikk.

På den nasjonale elevundersøkelsen viser resultatene at elevene trives meget godt på Sande skole. Det samme gjelder for resultatene for trivsel i den lokale halvårsvurderingen.

Målsettingen vår er at det ikke skal eksistere mobbing på Sande skole, noe vi jobber med til enhver tid.

Vi har en egen handlingsplan mot mobbing, som følges opp av alle ansatte, og som beskriver hvilken plikt vi har som skole for å tilrettelegge læringsmiljøet for den enkelte elev. På Sande skole jobber vi aktivt for å nå målsettingen vår.

Handlingsplanen mot mobbing blir gjennomgått på alle foreldremøter hver høst.

Sosial handlingsplan Sande skole

Handlingsplan for et godt læringsmiljø Sande skole 2018-2019-2.docx

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Ansatte

Ledelse, stab, lærere, assistenter og fagarbeidere på Sande skole.

For elever

Nyttig informasjon for elever

For foresatte

Nyttig informasjon for foreldre og foresatte

SFO

Søknadsskjema, priser og vedtekter for SFO

Skolefritidsordningen ved Sande skole har engasjerte voksne som legger mye arbeid i å gjøre andre del av elevenes skolehverdag trygg, forutsigbar, morsom og koselig. Det legges vekt på tilhørighet og inkludering. Hvert barn skal oppleve å bli sett og få god omsorg. SFO tilbyr varierte aktiviteter ut fra årstid.

Utvalg

Samarbeidsutvalget - SU

Leder: Beate Kiste Torgersen, telefon 990 31 111

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Beate Kiste Torgersen, telefon 990 31 111

Elevrådsleder:

Ta kontakt via skolens administrasjon

Øv på nettet

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Sande skole

Besøksadresse:

Orelund 10
3216 Sandefjord

Telefon: 33 41 73 10

Kontaktperson: Hege Schrøder-Nielsen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 73 10

Kontaktperson: Ann Cecilie Rove Pettersen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 73 23

Kontaktperson: Hege Storjordet

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 73 16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?