Store Bergan skole

Om Store Bergan skole

Store Bergan skole har elever fra alle boligområdene sørvest for byen langs fjorden mot Larvik. Det er ca. 370 elever på skolen fordelt på i alt 16 klasser. SFO har rundt 150 barn fordelt på 4 baser.

Ellers bor vi i en bydel med rikt tilbud av fritidsaktiviteter. På skolen har vi egen, lokal idrettshall som leies ut til lokale grupper så å si daglig. Idrettslaget tilbyr aktiviteter innen turn, fotball og ski. Vi har orienteringsklubb, roklubb og seilforening. Bydelen har dessuten eget skolekorps og menighetshus med tilbud til store og små.

Området er omkranset med rekreasjonsmuligheter som golf, sykling, turstier (skiløyper) i Marumskogen, kyststier, badestrender og mulighet for båtliv. Sandefjord sentrum ligger en liten sykkeltur unna. Bussforbindelse direkte til Oslo.

Skal du flytte til Sandefjord, tror vi du vil trives og oppleve Store Bergan som et område med muligheter for "det gode liv".

Les mer om Store Bergan skole.

Velkommen!

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Skoleåret

Skolens ferier og fridager

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Lokalt ordensreglement for Store Bergan skole april 2019

Ordensregler for SFO ved Store Bergan skole fra 11.01.2018

Ordensreglement for leksehjelp ved Store Bergan skole april 2019

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Store Bergan skole

Skolen jobber kontinuerlig for godt læringsmiljø. Glade, veltilpassede elever med fokus på skoleoppgaver og læring er en forutsetning for trivsel og mestring. Elever, foresatte og lærere må stå sammen i denne prosessen. Alle er avgjørende brikker for å få til en god skole for alle elever. Forskning viser at årene på barneskolen er avgjørende for hvordan fremtiden til et barn blir.

Handlingsplan

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø 2019-2020

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Utvalg

FAU og foreldrene er aktive medspillere i å skape et engasjerende og trygt oppvekstmiljø for barna ved Store Bergan skole. De arrangerer aktivitetskvelder for elever på kveldstid, de samler inn midler til lekeutstyr og de engasjerer seg i trafikksikkerhet.

Samarbeidsutvalget - SU og Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Christian Røsjorde

"Øv på nettet"

Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen.

Portal Sandefjordskolen

Store Bergan skole

Besøksadresse:

Haneholmveien 170
3230 Sandefjord

Telefon: 33 41 73 40

Kontaktperson: Gunnar Straand

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 73 40

Kontaktperson: Hege Lydersen

Tittel: Avdelingsleder 4.-7. trinn

Telefon: 99 22 89 33

Kontaktperson: Jan Eivind Halland

Tittel: Avdelingsleder 3.-4. trinn

Telefon: 40 22 09 07

Kontaktperson: Marianne Reppesgård

Tittel: Avdelingsleder 1.-2. trinn

Telefon: 95 22 08 65

 

Kontaktperson: Line Kvan Fadum

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 41 73 53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?