Unneberg skole

Oversikt over ansatte ved Unneberg skole

Link til oversikt over ansatte ved Unneberg skole

Om Unneberg skole

Den gode, lille, trygge skolen på landet

Unneberg skole har 137 elever og 23 ansatte. Det er én klasse på hvert trinn.

Unneberg skole ligger 4 km øst for Sandefjord sentrum. Skolen er en naturlig møteplass for folk i lokalmiljøet. Vi har et godt samarbeid med det lokale NMU. Barn og unge kommer til skolen og bruker uteanlegget hver dag, til langt på kveld. Selve skolebygningen blir dermed et slags grendehus.

Skoledagen og skoleåret på Unneberg

Link til oversikten

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

 Reglement for orden og oppførsel Unneberg skole aug 2017.pdf

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Unneberg skole

Skolen har to satsingsområder, våre to K-er, Kunnskap og Kultur. Vi jobber strukturert og målbevisst med å gi våre elever en god faglig og sosial opplæring, som vil kvalfisere dem for fremtiden. I tillegg ønsker vi å gi elevene et variert kulturtilbud ved skolen. For dette arbeidet mottok skolen tidligere den prestisjefylte nasjonale utmerkelsen "Gullsekken".

Skolen ligger flott til med mye variert natur i umiddelbar nærhet. Der har vi muligheter for turer og uteskole året rundt. Vi har tre flotte fortidsminner som vi fører tilsyn med, en bygdeborg og to steinsirkler kalt Møllers ring og Brekkeringen. Skolens logo er derfor en stilisert tegning av Unneberg bygdeborg. Skolen er på bakgrunn av dette utnevnt til offisiell samarbeidspartner med Norsk Kulturarv.

Vi søker også å ta ansvar for og vise omsorg for hele mennesket under opplæringen. Skolen skal ta vare på elevens initiativ og interesser, og la det enkelte barn oppleve mestring ved å få utvikle seg etter egne forutsetninger, blant annet ved at vi bruker varierte opplæringsmetoder. Skolen har fokus på bærekraftig utvikling og miljø gjennom sitt engasjement i "Regnmakerne", og ble tidligere kåret til "Årets Regnmakerskole".

Selv om Unneberg er en liten skole, kan vi aldri være 100 % sikre at det ikke forekommer krenkende adferd. Skolen har et godt system for å forebygge, avdekke og følge opp dette og har gode resultater på trivselsundersøkelsene for elever og foreldre.

Trygt og godt skolemiljø

Unneberg skole har utarbeidet en handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø.

Planen finner du på linken her.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Unneberg skoles årsplaner

1. trinn

Engelsk årsplan 1.pdf

KRLE årsplan 1.pdf

Kroppsøving årsplan 1.pdf

Kunst og håndverk årsplan 1.pdf

Matematikk årsplan 1 (inkl.utviklende).pdf

Naturfag årsplan 1.pdf

Norsk årsplan 1.pdf

Samfunnsfag årsplan 1.pdf

Musikk årsplan 1.pdf

2. trinn

Engelsk årsplan 2.pdf

KRLE årsplan 2.pdf

Kroppsøving årsplan 2.pdf

Kunst og håndverk årsplan 2.pdf

Matematikk årsplan 2 inkl. utv.matte.pdf

Musikk årsplan 2.pdf

Naturfag årsplan 2.pdf

Norsk årsplan 2.pdf

Samfunnsfag årsplan 2.pdf

3. trinn

Engelsk 3.pdf

KRLE årsplan 3kl.pdf

Kroppsøving årsplan 3.pdf

Kunst og håndverk årsplan 3.pdf

Matematikk årsplan 3.pdf

Naturfag årsplan 3.pdf

Norsk årsplan 3.pdf

Samfunnsfag årsplan 3.pdf

Musikk årsplan 3.pdf

4. trinn

Engelsk årsplan 4.pdf

KRLE årsplan 4.pdf

Kroppsøving årsplan 4.pdf

Kunst og håndverk årsplan 4.pdf

Mat og helse årsplan 4.pdf

Matematikk årsplan 4.pdf

Musikk årsplan 4.pdf

Naturfag årsplan 4.pdf

Norsk årsplan 4.pdf

Samfunnsfag årsplan 4.pdf

5. trinn

Engelsk årsplan 5.pdf

KRLE årsplan 5.pdf

Kroppsøving årsplan 5.pdf

Kunst og håndverk årsplan 5.pdf

Matematikk årsplan 5.pdf

Musikk årsplan 5.pdf

Naturfag årsplan 5.pdf

Norsk årsplan 5.pdf

Samfunnsfag årsplan 5.pdf

6. trinn

Engelsk årsplan 6.pdf

KRLE årsplan 6.pdf

Kroppsøving årsplan 6.pdf

Kunst og håndverk årsplan 6.pdf

Mat og helse årsplan 6.pdf

Matematikk årsplan 6.pdf

Musikk årsplan 6.pdf

Naturfag årsplan 6.pdf

Samfunnsfag årsplan 6.pdf

Norsk 6.klasse Halvårsplan høst.pdf

Norsk 6.klasse Halvårsplan vår.pdf

7. trinn

Engelsk årsplan 7.pdf

KRLE årsplan 7.pdf

Kroppsøving årsplan 7.pdf

Kunst og håndverk årsplan 7.pdf

Matematikk årsplan 7.pdf

Musikk årsplan 7.pdf

Naturfag årsplan 7.pdf

Samfunnsfag årsplan 7.pdf

Norsk 7.klasse Halvårsplan høst.pdf

Norsk 7.klasse Halvårsplan vår.pdf

Utvalg

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - SU og SMU

Leder: Kari Rød Stene

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Kari Rød Stene

Skolens læringsplattform

Fra høsten 2018 vil lærere, elever og foresatte få tilgang til en sandefjordskolens nye læringsplattform, Zokrates, og deler av det skoleadministrative systemet, Visma Flyt skole. 

Link til læringsplattformen Zokrates og Visma Flyt skole

Unneberg skole

Besøksadresse:

Unnebergveien 3
3239 Sandefjord

Telefon: 33 41 73 80

Kontaktperson: Asbjørn Wendelborg

Tittel: Konst. Rektor

Telefon: 33 41 73 80 / 909 73 399

Kontaktperson: Hanne Skarning Vatne

Tittel: Avdelingsleder 1. - 3. trinn og og leder SFO

Telefon: 33 41 73 84 / 466 92 164

Kontaktperson: Kjersti Nerhus Larsen

Tittel: Avdelingsleder 4. - 7. trinn

Telefon: 33 41 73 84 / 932 64 354

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?