Vesterøy skole

Om Vesterøy skole

Vesterøy skole ble etablert i 1887, og ligger på Vesterøya med kort vei til skog og sjø.

I skogen har skolen en lavvo der elevene jevnlig har uteskole, til alle årstider. Den blir også flittig brukt av lokalmiljøet.

Ved sjøen drifter skolen også Korsvik uteskole. Der er det bl.a. mulig å studere livet i fjæra, seile og padle i kano.

Skolen har ca. 150 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Det er til sammen 19 lærere og assistenter på skolen.

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Vesterøy skole

På Vesterøy skole har vi fokus på følgende områder:

Et godt læringsmiljø. Elever som trives og er trygge, lærer bedre.

  • Skolen har jobbet bevisst i mange år med økt pedagogisk bruk av IKT i alle fag. Alle klasser har Smartboard interaktive tavler, og er godt utstyrt med maskiner. Elevene har også tilgang på iPader og Mac-maskiner som brukes flittig i undervisningen.
  • Vesterøy skole er partnerskole for Høyskolen i Vestfold. Hvert år tar vi imot studenter som skal være her i praksis. Dette er svært positivt samarbeid for skolen som motiverer oss til utvikling og hvor vi får nye øyne inn som gjør at vi kan forbedre vår egen praksis.
  • Elevenes læring og utvikling både faglig og sosialt. Alle klasser jobber for å styrke elevenes sosiale kompetanse, og i dette arbeidet brukes programmet «Det er mitt valg». For å gi elevene et godt faglig læringsutbytte, er tydelig klasseledelse og god tilpasset opplæring høyt prioritert på alle trinn. Vi har som mål å ligge over nasjonalt og kommunalt gjennomsnitt på nasjonale prøver.
  • God formativ vurdering for å øke elevens læringsutbytte.
  • Lesestrategier som lettere fremmer elevenes læring.
  • Leseforståelse. Lesing er viktig i alle fag, og alle lærere er leselærere.
  • Regning og tallforståelse. Det er viktig å kunne anvende matematikken i relevante situasjoner og at elevene blir utfordret på problemløsning.
Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Utvalg

Samarbeidsutvalget - SU og Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Elisabeth Funnemark

Vesterøy skole

Besøksadresse:

Vesterøyveien 255
3234 Sandefjord

Telefon: 33 41 74 00

Kontaktperson: Tom Andreas Dreng

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 74 00

Kontaktperson: Cecilie Skorge

Tittel: SFO leder

Telefon: 33 41 74 14 / 971 42 631

Kontaktperson: Inger M N Steinbakken

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 74 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?