For elever på Andebu skole

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for alle elever på 4. - 7. trinn.

Søknadsfrist er ordinært i august, men nye elever kan søke fortløpende. Informasjon om leksehjelp og søknad finner du under her. Denne må signeres og leveres på skolen sammen med leksehjelpskontrakten (se blå knapp).

Leksehjelp er onsdager klokken: 13:00 - 14:30

Leksehjelpkontrakt

Øv på nettet

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Helsesøster

Helsesøster Kathrine Ims er tilstede tirsdager og tordager. 
Hun kan kontaktes på mail eller mobil: 409 16 084.

Elevrådet

Elevrådet består av elever fra 4.–7. trinn og har møter hver måned.

Tone Berg-Hansen er kontaktlærer for elevrådet.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Nasjonale prøver

Utdanningsdirektoratet: nasjonale prøver og kartleggingsprøver (ekstern lenke)

Andebu skole

Besøksadresse:

Andebu sentrum 3
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 82 10

Kontaktperson: Stine Borg

Tittel: Rektor

Telefon: 33 43 82 13

Kontaktperson: Laila T. Våden

Tittel: Avdelingsleder 5-7

Telefon: 33 43 82 18

Kontaktperson: Magni Wegger

Tittel: Konstituert avdelingsleder 1-4

Telefon: 33 43 82 16

Kontaktperson: Lill-Therese Nygård Aalberg

Tittel: SFO-leder

Telefon: 91 54 18 92

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?