For foresatte på Andebu skole

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrekontakter:

1. trinn

1B: Annicken Lauritzen, mobil:93442871

1B: Sejada Musanovic, mobil: 48155256

2. trinn

2B: Erlend Gallis, mobil : 922 24 460

2B: Sigrun Orerød, mobil: 971 10 775

3. trinn

3A: Linn-Kathrin Vestly, mobil: 948 91 098

3B: Siw Renate Sjøstrand, mobil: 995 95 449

4. trinn

4A: Majken Bø, mobil: 938 20 656

4B: Silje Steinstø, mobil: 971 76 158

5. trinn

5A: Vibeke Eriksen, mobil: 930 33 943

5B: Per Ivar Rød, mobil: 932 82 461

6. trinn

6A: Solveig Renate Hem, mobil: 911 91 116

6B: Malin Møyland Gran, mobil: 982 19 836

7. trinn

7A: Ursula Aas, mobil: 995 95 449

7B: Roy Terje Haugen, mobil: 924 04 898

Møtereferater

Skoleåret 2017/2018:

FAU møtereferat 27.09.17

FAU møtereferat 22.11.17

Skoleåret 2018/2019:

FAU møtereferat 24.01.18.

FAU møtereferat 14.03.18

FAU møtereferat 23.05.18.docx

FAU møtereferat 08.10.18.pdf

FAU møtereferat 21. november.pdf

FAU møtereferat 23 januar 2019.pdf

FAU møtereferat 27 mars 2019.pdf

FAU møtereferat 22.5.2019.pdf

Skoleåret 2019/2020:

FAU møtereferat 29.10.19.pdf

FAU møtereferat 20.11.19.pdf

FAU møtereferat 12.02.2020.pdf

Andebu skole

Besøksadresse:

Andebu sentrum 3
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 82 10

Kontaktperson: Stine Borg

Tittel: Rektor

Telefon: 33 43 82 13

Kontaktperson: Laila T. Våden

Tittel: Avdelingsleder 5-7

Telefon: 33 43 82 18

Kontaktperson: Magni Wegger

Tittel: Konstituert avdelingsleder 1-4

Telefon: 33 43 82 16

Kontaktperson: Lill-Therese Nygård Aalberg

Tittel: SFO-leder

Telefon: 91 54 18 92

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?