Andebu ungdomsskole

Om Andebu ungdomsskole

Andebu ungdomsskole ligger sentralt i Andebu, nær idrettsanlegg og mange turmuligheter.

Andebu ungdomsskole har årlig rundt 210 elever, fordelt på 9 klasser. 

Skolen er en del av Andebu krets, som består av følgende barneskoler:

Andebu skole, Høyjord skole og Kodal skole.

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Andebu ungdomsskole

Vår visjon: Kunnskap gjennom arbeid, engasjement og trivsel.

Andebu ungdomsskole skal være en god arbeidsplass for elever og ansatte. Dette innebærer et godt sosialt miljø hvor alle elever føler tilhørighet. Alle elever skal få arbeidsro og hjelp til å tilegne seg den faglige kompetansen de har forutsetninger til.

Elevene skal utvikle:

  • Sine sosiale evner
  • Vennskap
  • Arbeidsglede
  • Integritet  

Andebu ungdomsskole har mange tiltak for å skape et godt skolemiljø. Denne planen vil samle alle tiltakene, og vi har valgt å kalle den: ”Sosial plan”

Skolen fokuserer på trivsel og læring for alle elever. Vi jobber systematisk med å utvikle en god vurderingskultur, og vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og samarbeid med hjemmet. 

Det forebyggende arbeidet er viktig for elevenes læring og trivsel, og her deltar blant annet foreldrene aktivt gjennom Dropp revyen. Hvert år  holder skolen en revy i regi av FRILYNT, der mange av skolens elever deltar. Foreldrene har en viktig rolle ved alle øvelsene og for selve gjennomføringen.

Trygt og godt skolemiljø 

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Ansatte

Skolen har ca. 30 ansatte 

Planer

Årsplaner, sosial plan og ordensreglement

For foresatte

Nyttig informasjon for foresatte

For elever

Nyttig informasjon for elever

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Øv på nettet

Sandefjordskolen har samlet en rekke nettsteder hvor elever på alle trinn kan øve seg i mange fag. Du finner sidene ved å gå inn på:

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Andebu ungdomsskole

Besøksadresse:

Andebu sentrum 8
3158 Andebu

Telefon: 33 43 82 62

Kontaktperson: Erik Rune Hagen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 43 82 60

Kontaktperson: Bjørn Gurijordet

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 43 82 61

Kontaktperson: Elisabeth Ruud

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 43 82 64

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?