For foresatte på Høyjord skole

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Skoledagen og skoleåret

Skoledagen og skoleåret på Høyjord skole

Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet, og vi bruker Visma Min Skole-appen. Her kan foresatte sende beskjeder til skolen (ved for eksempel fravær), registrere og følge med på eget barns fravær. Skolen bruker det til å sende beskjeder til hjemmet. 

Zokrates

Zokrates er der vi publiserer lekseplaner for elevene. Her har elevene egen tilgang via nettet, i tillegg kan foresatte logge seg inn og se lekseplaner. Ved å gå inn på sandefjordskolen.no vil du både finne en kort instruksjonsvideo og lenke til å logge inn som elev eller foresatt.

FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

Kommer

Elevrådet

I elevrådet 2019-2020 sitter:

 • Leder: Henrik (7. klasse)
 • Nestleder: Nicolai (6. klasse)
 • Styremedlemmer:
  1. klasse - Ludvig
  2. klasse - Lucas
  3. klasse - Mia
  4. klasse - Ada og Kim Andre
  5. klasse - Vilde og Sander
  6. klasse - Leah
  7. klasse - Jule
Høyjord skole

Besøksadresse:

Høyjordveien 819
3158 Andebu

Postadresse:

Sandefjord kommune v/Høyjord skole, Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 03 80

Kontaktperson: Anne-Sibylle Hansen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 43 03 80

Kontaktperson: Ann Christell Stålerød

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 43 03 80

Kontaktperson: Lene Veland

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 43 03 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?