Ansatte

 

Ledelse og administrasjon

Rektor Anette Andal, tlf. 33 43 90 01 / 99 04 05 06

Avdelingsleder 1. - 4. trinn  Kathrine Andersen-Ranberg, tlf. 33 43 90 02 / 90 65 78 05 

Avdelingsleder 5. - 7. trinn  Jeanette Aubert, tlf. 33 43 90 03 / 95 07 47 95 

SFO-leder Astrid Helene Snygg-Tangen, tlf. 33 49 90 04

Sekretær Linda Hellesø, tlf. 33 43 90 05

Lærere

1. trinn:

 • Jeanette Rørvik, kontaktlærer 
 • Elin Nodland Østbye, faglærer
 • Jeanette Melbråten Mantex, faglærer
 • Kathrine Andersen-Randberg, faglærer

2. trinn:

 • Synnøve Aashildrød, kontaktlærer
 • Heidi Jenssen, faglærer
 • Elisabeth Enger Lund, faglærer
 • Aud Bjørnetun, faglærer
 • Kathrine Andersen-Randberg, faglærer

3. trinn:

 • Kristin Kaasen Dahl, kontaktlærer
 • Heidi Jenssen, faglærer 
 • Elisabeth Enger Lund, faglærer
 • Kathrine Andersen-Randberg, faglærer

4. trinn:

 • Rikke Haugland, kontaktlærer 
 • Aud Bjørnetun, faglærer 
 • Geir Wike, faglærer
 • Kathrine Andersen-Randberg, faglærer 

5. trinn:

 • Heidi Sandbekk, kontaktlærer
 • Jeanette Melbråten Mantex, faglærer
 • Gry A. Bøe, faglærer
 • Jeanette Aubert, faglærer

6. trinn:

 • Anne Bjørvik, kontaktlærer
 • Lars Eriksen, kontaktlærer
 • Gry A. Bøe, faglærer
 • Geir Wike, faglærer
 • Jeanette Aubert, faglærer

7. trinn:

 • Tanja Ringdal, kontaktlærer
 • Geir Wike, faglærer
 • Lars Eriksen, faglærer
 • Jeanette Aubert, faglærer

 

Assistenter

 • Karina Krogh, 1. trinn
 • Berit Gallis Riis, 2. trinn
 • Renate Heia Viken, 3. trinn
 • Mette Eigås, 4. trinn
 • Tone Styrvold,  5. trinn
 • Astrid Helene Snygg-Tangen, assistent 6. trinn
 • Line Hasås, assistent 6. og 7. trinn
 • Silje Nibe Lian, lærling

SFO

Leder Astrid Helene Snygg-Tangen

Assistenter:

 • Berit Gallis Riis
 • Carina Krogh
 • Tone Styrvold
 • Mette Eigås 
 • Renate Heia Viken
 • Line Hasås
 • Silje Nibe Lian

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?