For foresatte på Kodal skole

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Søke, endre og si opp SFO plass

Ordensreglement

Ordensreglement for kommunale grunnskoler i Sandefjord

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

Styret består av:

Leder: Trond Stensholt

            mobil: 40 88 11 27

            e-post: trond.stensholt@gmail.com

Nestleder: Tommy Andrè Sodstad Nordahl

Kasserer: Linn Trevland

Sekretær: Hanne Andersen-Randberg

Informasjon om FAU - på ulike språk

Informasjonshefte for foreldre

Informasjonshefte for foreldre Kodal skole 2019-20.pdf 

 

Kodal skole

Besøksadresse:

Rismyrveien 6
3243 Kodal

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 90 00

Kontaktperson: Anette Andal

Tittel: Rektor

Telefon: 990 40 506

Kontaktperson: Kathrine Andersen-Ranberg

Tittel: Avdelingsleder 1. - 4. trinn

Telefon: 906 57 805

Kontaktperson: Helge Hansen

Tittel: Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Telefon: 934 05 146

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?