Ramsum skole

Om Ramsum skole

Ramsum skole ligger ca. 500 meter nord for Skjee kirke, langs Gamle Kongevei. Skolen har 57 elever på 1.–4. trinn skoleåret 2018-2019.

Ramsum skole har eksistert i over 140 år. Opprinnelig var navnet Ramseimr, som er sammensatt av heimr med plantenavnet Rams (antagelig et gammelt navn).

RAMSHEIM SKOLE var navnet på skolen i flere år etter at den først ble bygd i 1874 (den andre siden av gamle E 18). Skolebygningen der den ligger nå, ble først bygd i 1960, utvidet for 6-åringer i 1997 og utvidet, på grunn av økning i elevtallet, sommeren 2004.

Skolen ligger på historisk grunn, med bl.a. 8 vikinggraver på skoletomta, og 5 av dem helt inntil skolebygningen. Hver klasse har ansvar for skjøtsel av disse gravene i de 4 årene de går på Ramsum. 12. september 2004 mottok skolen Vestfold fylkeskommunes kulturminnepris for skjøtsel av fornminner.
Skolen har mye skog og dyrket mark i umiddelbar nærhet som også blir benyttet i undervisningen. Skolens grønne utemiljø gir stor mulighet for utfoldelse. 

Ansatte

Administrasjon og lærere på Ramsum skole

For foresatte

Nyttig informasjon for foresatte

For elever

Nyttig informasjon for elever

SFO

Søknadsskjema, priser og vedtekter for SFO

Øv på nettet

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Ramsum skole

Besøksadresse:

Gamle Kongevei 26
3160 Stokke

Postadresse:

Postboks 2015
3202 Sandefjord

Telefon: 33 29 57 90

Kontaktperson: Reidun Johannessen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 29 57 52

Kontaktperson: Reidun Hovde

Tittel: Assisterende rektor

Telefon: 33 29 57 92

Kontaktperson: Laila Fossnes

Tittel: SFO-leder

Telefon: 33 29 57 95

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?