Stokke ungdomsskole

Om Stokke ungdomsskole

Stokke ungdomsskole ligger i utkanten av Stokke sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 1963, og utvidet med nytt bygg i 2018. Våre 310 elever er fordelt på 12 klasser. Stokke ungdomsskole er et læringssentrum for kompetanse, tilpasset opplæring og skoleutvikling. Merkevaren vår ligger i arbeidet med hele mennesket.

 

Infoskjermen på skolen

På skolen har vi infoskjerm, den fortelle om hva som skjer på skolen. Se den på mobilen din her.
Fra 17-20 viser skjermen utleie informasjon

Infoskjermen finnes også som APP.
Apple App store - Google Android

APP delingskode for hovedskjerm: stokkeu

Ansatte

Ansatte Stokke ungdomsskole

Læringsportalen

Stokke Ungdomsskole har sin egen nettside hvor vi har laget en læringsportal for elever, foresatte og ansatte. Her kan dere for eksempel finne lenker til de forskjellige nettsteder vi bruker i undervisningen.

http://www.stokkeungdomsskole.no

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Stokke ungdomsskole

Som skole jobber vi for at ungdom utvikler seg både faglig og mellommenneskelig. Vi formidler faglige kunnskaper, positive verdier og tør å snakke om konsekvenser av negative holdninger og handlinger, slik at våre elever står best mulig rustet til å ta riktige valg, -både for seg selv, i samarbeid med andre og delta positivt i samfunnet.

2019-20 Plan for trygt og godt skolemiljø, inkl. sos.læringsplan

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

For foresatte

Nyttig informasjon for foresatte

For elever

Nyttig informasjon for elever

Rådgiver

Rådgiver

Øv på nettet

Stokke ungdomsskoles læringsportal

Stokke ungdomsskole

Besøksadresse:

Ragnhildrødveien 1
3160 Stokke

Telefon: 33 29 57 00

Kontaktperson: Marita Thuve

Tittel: Rektor

Telefon: 33 29 57 02

Kontaktperson: Møyfrid Kristin Vardehaug

Tittel: Avdelingsleder 9. trinn

Telefon: 33 29 57 16

Kontaktperson: Jostein Sæbø

Tittel: Avdelingsleder 10. trinn

Telefon: 33 29 57 04

Kontaktperson: Preben Lifoss
Tittel: Avdelingsleder 8. trinn
Telefon: 33 29 57 03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?