Sommerskole

Nå kan du søke om plass!

Påmeldingen er åpen fra 14. mai til 1. juni på sommerfjordskolen.no

Når arrangeres sommerskolen?

Det er satt opp kurs i uke 25-33, men de fleste kursene foregår i løpet av de to første ukene i august. Kursene varer i 2-5 dager.

Tilbudet gjelder alle elever ved private og kommunale grunnskoler (1. til 10. trinn) i Sandefjord. 

Kurs og aktiviteter

Vi kommer til å tilby et bredt utvalg av kurs og aktiviteter innen ulike fag, idrett, kultur, friluftsliv, dans, musikk, kunst, teater, matlaging, båt osv. Kursene varer fra tre til fem dager.

Hva er sommerskolen

Til sommeren arrangerer Sandefjord kommune gratis sommerskole for elever i grunnskolene (trinn 1-10). Kursene foregår på dagtid.

- Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter, samt gi dem en mulighet for faglig påfyll, sier prosjektleder Hans Christian Nystad, som håper på mange gode og kreative søknader.

Med det store mangfoldet av fritidstilbud vi har i kommunen, burde alt ligge til rette for en sommerskole fylt med varierte og spennende tilbud. Dessuten vil dette være en super mulighet for lag og foreninger i kommunen til å vise seg fram og øke rekrutteringen til sine vanlige aktiviteter, sier Nystad.

Tilskudd fra regjeringen
Det var hovedutvalget for kunnskap, barn og unge som i sitt møte forrige uke besluttet at kommunen skal ha et sommerskoletilbud denne sommeren. Med bakgrunnen i den pågående koronapandemien har regjeringen bevilget ekstra midler til kommuner for å arrangere sommerskole og slik bidra til å kompensere for elevers tapte læring. Dermed kan kommunen også tilby kursene helt gratis for elevene.

Invitasjon til lag og foreninger om å arrangere kurs

Alle som ønsker å bidra med å lage et tilpasset kursopplegg, kan søke kommunen. De som får godkjent sine kurs, vil kompenseres med inntil 3000 kroner per deltager. Søknadsfristen er 20. april.

Les hele invitasjonen med søknadskriterier og annen nødvendig informasjon her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Hans Christian Nystad på e-post eller telefon 971 73 579.

Oppdatert: 26.05.2021 kl.14:30

Publisert: 01.04.2021