Sommerskole

I løpet av våren kan barn og ungdom i Sandefjord melde seg på gratis sommerskole. Nå ønsker kommunen å invitere foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å lage egne kurs til «Sommerfjord-skolen».

Alle som ønsker å bidra med å lage et tilpasset kursopplegg, kan søke kommunen. De som får godkjent sine kurs, vil kompenseres med inntil 3000 kroner per deltager. Søknadsfristen er 20. april.

Les hele invitasjonen med søknadskriterier og annen nødvendig informasjon her.

Faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter
- Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter, samt gi dem en mulighet for faglig påfyll, sier prosjektleder Hans Christian Nystad, som håper på mange gode og kreative søknader.

- Med det store mangfoldet av fritidstilbud vi har i kommunen, burde alt ligge til rette for en sommerskole fylt med varierte og spennende tilbud. Dessuten vil dette være en super mulighet for lag og foreninger i kommunen til å vise seg fram og øke rekrutteringen til sine vanlige aktiviteter, sier Nystad.

Tilskudd fra regjeringen
Det var hovedutvalget for kunnskap, barn og unge som i sitt møte forrige uke besluttet at kommunen skal ha et sommerskoletilbud denne sommeren. Med bakgrunnen i den pågående koronapandemien har regjeringen bevilget ekstra midler til kommuner for å arrangere sommerskole og slik bidra til å kompensere for elevers tapte læring. Dermed kan kommunen også tilby kursene helt gratis for elevene.

To første ukene i august
Kursene, som kan ha ulik varighet, vil foregå i løpet av de to første ukene i august. Tilbudet gjelder alle elever ved private og kommunale grunnskoler (1. til 10. trinn) i Sandefjord.

Så fort det blir avklart hvilke kurs som skal settes opp, vil det bli lagt ut informasjon i Sandefjords blad og på kommunens hjemmesider om disse og hvordan påmeldingen vil skje.

Oppdatert: 01.04.2021 kl.18:04

Publisert: 01.04.2021