Campingvogn/campingplass

Unntatt fra søknad

Du kan ha campingvogn stående på boligeiendommen din. Når det gjelder fritidsbåt gjelder unntaket kun for vinteropplag. 

Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand.

Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe.

Campingplasser

I 2022 kom det nye regler om avstand mellom campingvogner på lovlig etablerte campingplasser, for å hindre spredning av brann. Disse reglene kan du lese her (pkt. 7).