Kart

Digitalt kart for Sandefjord

Til info...

Etter kommunesammenslåingen 01.01.2017 har alle eiendommer i Stokke og Andebu fått nye gårdsnummer.

Alle gårdsnummer i tidligere Stokke ble tillagt det samme store heltall 400.
Eks Gnr 2 bnr 4 blir Gnr 402 bnr 4

Alle gårdsnummer i tidligere Andebu ble tillagt det samme store heltall 200.
Eks Gnr 2 bnr 4 blir Gnr 202 bnr 4

Etter kommunesammenslåingen 01.01.2017 jobber vi med et kvalitetssikringsprosjekt på eiendomsgrenser i Stokke og Andebu. Grensene i enkelte områder er å anse som usikre inntil videre. Ta kontakt med Geodata- og oppmålingsavdelingen i Sandefjord Kommune hvis det er noe du lurer på.

Kartløsningen inneholder mye funksjonalitet og omfattende informasjon. Du kan finne

 • oversiktskart
 • grunnkart med bygg og eiendommer
 • flyfoto
 • plandata
 • kommunale vann- og avløpsdata
 • marklagsdata
 • arealinformasjon
 • informasjon om blant annet bygg, eiendommer og reguleringsplaner.

For å kunne lese reguleringsplaner og tekstdokumenter, bør du laste ned gratisprogrammet Adobe Reader.

Forenklet kartløsning egner seg både for datamaskin, nettbrett og mobil, men har noe begrenset innhold og funksjonalitet. Fungerer best med internett Explorer 11 eller Chrome som nettleser.

 

Forenklet kart

Avansert kartløsning er utviklet for datamaskin, og egner seg dårlig for nettbrett og mobil. Skal du bruke avansert kart, bør du laste ned gratisprogrammet Adobe SVG Viewer før du åpner kartet første gang.

Avansert kart

NB: Kartløsningen fungerer ikke like godt i alle nettlesere. Om du opplever at noen funksjoner ikke fungerer, bør du forsøke å oppgradere nettleseren din til siste versjon eller prøve en annen type nettleser.

Temakart

 

Slik bruker du kartet

Du kan hente ut kartutsnitt blant annet ved å søke på adresse, eiendom (gårsnummer, bruksnummer, festenummer), enkelte stedsnavn, barnehager, helse og omsorg, idrettsanlegg, offentlige tjenester og skoler.

Når du har søkt fram et utsnitt, vil tekst for det du har søkt, vises i kartbildet. Beveg musepekeren over teksten, og se at teksten endrer farge. Klikk på teksten, og du får opp en informasjonsside for objektet.

For å se hvilken reguleringsplan som gjelder for et bestemt område eller eiendom, kan du gå inn på kartet og lese denne. Velg "Arealplaner" under "Verktøy" i venstremenyen, søk etter adresse eller eiendom, eller klikk på området.

Områder som er regulert, vises med blått omriss. For områder som ikke er regulert, er det kommuneplanen som gjelder. Vis kommuneplan trykke/klikke på forstørrelsesglasset på venstre side, og deretter huke av for gjeldende kommuneplan. Målestokken må da være satt i 1:2000 eller større.

Det er ikke mulig å ødelegge kartdataene ved bruk. Det er tillatt å skrive ut kartutsnitt til privat bruk fra kartløsningen. Kommersiell bruk er ikke tillatt - du må kjøpe rettigheter.

Forbehold om feil
Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartet, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer. Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.

Kjøp kart

Sandefjord kommunes tekniske kart og digitale kartdatabaser dekker hele kommunens areal på 422 km2. Du kan bestille både papirkart og digitale kart fra geodata- og oppmålingsseksjonen.

Du kan få papirkart i ulike målestokker. Vi leverer digitale kartdata kan på SOSI, DWG eller DXF-format. Gi opplysninger om hvilket område med arealangivelse, hvilke baser eller temaer, og hvilket filformat du ønsker.

Ved kjøp av digitale kartdata må det erverves en bruksrett, men ikke en markedsrett.

Pris: Kontakt Per Erik Larsen, tlf. 33 41 63 36.

Teknisk spesifikasjon
Sandefjord kommunes tekniske kart og digitale kartdatabaser (FKB) er produsert i GeoVEKST-samarbeid med Statens kartverk Vestfold, Statens vegvesen Vestfold, Skagerak Nett AS, Telenor Networks og fylkesmannens landbruksavdeling. Kartdatabasene er i FKB-B standard.

Situasjonskart

Situasjonskart skal legges ved

 • byggesøknader
 • søknader om fradeling av grunneiendom
 • arealoverføring
 • grensepåvisning
 • bortfeste av areal
 • grensejustering

Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet.

Før på forslag til nye grenselinjer og grensearrondering når du søker om deling, arealoverøringer, grensejustering, grensepåvisninger og bortfeste av areal.

Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos geodata- og oppmålingsseksjonen. Kartutsnittet er vanligvis i målestokk 1:1000.

Det er viktig at situasjonskartet du sender inn, er så nøyaktig som mulig. Det sikrer gode kommunale kartbaser.

Pris: Kostnadene inngår i gebyret for bygge- og delingssøknad. Vi innkrever ikke gebyr utover dette.

Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er åpen for alle.

Gå til gårdskart

Andre kartdata

Artsdatabanken

Kulturminner

Naturbase

Norge i bilder

Temakart fra Norges vassdrags- og energiverk

Radon

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) temakart 

Skråfoto (Gule sider)

Skråfoto (Webatlas)

Turkart

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?