Seksjonering

Seksjonering/reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer. På denne måten unngår du en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må i tilfelle søke om å dele eiendommen i stedet for å seksjonere den.

Skal du seksjonere et søknadspliktig byggetiltak, husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken.

Ønsker du å endre en eiendom som allerede er seksjonert, må du søke om reseksjonering.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Du kan fylle ut og sende søknaden elektronisk (e-skjema) eller skrive ut søknadspapirer og fylle inn manuelt. Selv om du sender inn elektronisk, må du etterpå ta en utskrift som du underskriver og sender kommunen.

Du skal sende tre eksemplarer, uansett hvilket skjema du velger:

Skjema for seksjonering

Skjema for reseksjonering

 

Ny Lov om eierseksjoner

Ikrafttredelse av ny lov om eierseksjoner

Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

Vedlegg:

  • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Gebyr

For saker som krever befaring: fem ganger rettsgebyret

For saker som ikke krever befaring: tre ganger rettsgebyret

Rettsgebyr sats (ekstern lenke)

Gebyr for seksjonering av uteareal: se punkt 1.3 i gebyrregulativ for oppmålingsarbeider

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?