Bruksendring

Definisjon

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Eksempel på bruksendring kan være:

  • Bruksendring i boligen. Rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel(for eksempel stue) eller omvendt
  • Bruksendring fra bolig til næring eller omvendt
  • Bruksendring fra næring til næring

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må du søke om bruksendring?

Du må søke kommunen om tillatelse til bruksendring når:

  • Et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk.
  • Bruksendringen er varig eller midlertidig.
  • Du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende boenhet (enebolig, rekkehus eller leilighet).

Søke selv

Du kan søke selv dersom du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner, ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

Når du gjør innvendige endringer internt i egen bolig, trenger du ikke varsle naboene. Hvis du søker selv, er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt. Her er skjemaet for å søke om bruksendring.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må få hjelp til søknaden om bruksendring når du skal:

  • Etablere en ny selvstendig boenhet i boligen din, for eksempel til utleie.
  • Endre bruken for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.
  • Endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?