Bruksendring

Bruksendring krever søknad

Bruksendring er søknadspliktig og må søkes gjennom en ansvarlig søker.

En ansvarlig søker er et foretak som er ansvarlig for søknaden. Foretaket har ansvaret for at tiltaket tilfredsstiller alle krav i plan- og bygningsloven og er ansvarlig for koordinering av byggesaken. Dette kan være arkitekt, byggmester eller annet foretak med nødvendig fagkompetanse.

Mindre bruksendringer fra tilleggsdel (for eksempel bod/garasje) til hoveddel (stue, soverom) innenfor en bruksenhet er også søknadspliktige, men da kan du søke på egen hånd.

Bruksendringene må ikke gå på bekostning på minstekrav til bod, parkering med videre. I Sandefjord er det krav til to biloppstillingsplasser pr. boenhet utenfor sentrum. Minstrekrav til innvendig bod er tre kvadratmeter, og for utvendig sportsbod minimum fem kvadratmeter.

Oppholdsrom kan i noen tilfeller ha en takhøyde ned mot 2,2 meter. Takhøyde under 2,2 meter tillates ikke.

Forhold som må vurderes

Forhold som må vurderes per bruksenhet
 • lys
 • utsyn
 • rømningsveier
 • krav til rom
 • bod og oppbevaringsplass
 • parkering
Forhold som må vurderes ved bruksendring til flere boenheter eller fra næringsbygg til bolig
 • lydisolasjon
 • energi
 • tilfredsstillende utomhusareal
 • bakkekontakt
 • bebygd areal (BYA)

Krav til utleieboenheter

Er du utleier av en selvstendig boenhet, er det krav og retningslinjer du må forholde deg til. Kravene er basert på nasjonalt lovverk og håndheves av den enkelte kommune. Kravene som formuleres med og skal, er absolutte, mens bør-formuleringer er retningsgivende.

Les mer om krav til utleieboenheter.

Slik søker du


Slik søker du

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?