Gjerde, levegg og støyskjerm

Definisjoner

Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.

Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og med lyddempende materialer.

Gjerde og levegg

Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre kategorier som er aktuelle. Disse kan du lese mer om i SAK 10 § 4-1 bokstav e

Definisjoner

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Må du søke?

Du trenger ikke søke om å få oppføre et gjerde dersom:

  • Gjerdet har en makshøyde på 1,5 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan

Du trenger ikke søke om å få oppføre en levegg dersom:

  • Den ligger minimum 1,0 meter fra nabogrensen, og er
  • Inntil 10,0 meter lang, og
  • Ikke er over 1,8 meter

eller

  • Den ligger nærmere enn 1,0 meter eller i selve grensen, og er
  • Inntil 5.0 meter lang, og
  • kke er over 1,8 meter

Støyskjerm

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og med lyddempende materialer.

Du trenger ikke å søke dersom leveggen/støyskjermen er inntil 1,8 meter høy og maksimum 10 meter lang, den må plasseres minst en meter fra nabogrense eller 15 meter fra midten av vegen i reguleringskartet.

Skal du bygge høyere eller bredere enn dette, må du få et profesjonelt firma til å søke for deg.

Søke selv

Gjerde og levegg og støttemurer kan du søkes om selv.

Søke med hjelp av fagfolk

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at tiltaket er ferdig.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?