Ildsted

Ildsted

Definisjon

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Ikke søknadspliktig

Installering av ildsted unntas fra søknadsplikt.
Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. For mer informasjon se her. 

For mer informasjon se

  • Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/
  • Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap https://www.dsb.no/

For øvrig er Sandefjord brann og redning tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Pipe - skorstein

Definisjon

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Dette kan du søke om selv

Det er søknadspliktig å oppføre, endre eller reparere piper/skorstein jf. pbl §20-1, f). Søknaden må utarbeides av et ansvarlig firma som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav.

Utepeis

Ikke søknadspliktig

Utepeis kan unntas saksbehandling dersom:

  • Utepeisen er frittliggende
  • Plasseres minimum 3 meter fra bygning
  • Plasseres minimum 4 meter fra nabogrense

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?