Loft - innredning

Innredning av loft til boligrom regnes som en bruksendring og er søknadspliktig.