Tilbygg - påbygg

Definisjon

Tilbygg er en utvidelse er en utvidelse av huset «bortover», og øker dermed byggets grunnflate/bebygde areal (BYA).


Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres.

Unntatt søknadsplikt

Tilbygg er ikke søknadspliktig når:
tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei)

Påbygg er alltid søknadspliktig, med krav ansvarlig foretak for både søknad og utføring av tiltaket.

Dette kan du søke om selv

Tilbygg kan omsøkes av tiltakshaver dersom tilbyggets samlede bruksareal (BRA) eller bebygde areal (BYA) er mindre enn 50 kvm.

Når bygget er ferdig

Når bygget er ferdigstilt skal det søkes om ferdigattest før det kan tas i bruk. 

Når et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Benytt dette skjemaet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?