Utepeis

Du kan sette opp en utepeis eller gjennomføre andre mindre fundamenteringsarbeider uten å søke om det.

Skal en utepeis plasseres nærmere nabogrense enn fire meter, må du søke først.

Slik søker du

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00