Veranda, balkong, terrasse, altan

Hva er forskjellen?

Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola  skinner. Men hva er forskjellen på dem? 

 • TERRASSE
  Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, uten overbygg
 • VERANDA
  Åpen eller overbygd oppholdplass som tilbygg til bolig
 • BALKONG
  Oppholdsplass på selve husfasaden; opphengt eller understøttet
 • ALTAN
  Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg

Søknadsplikt

Alle disse konstruksjonene er i utgangspunktet søknadspliktige jf plan- og bygningslovens § 20-2.  Du kan søke på egen hånd dersom tiltaket...

 • er mindre enn 50 m² bebygd areal
 • holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for din eiendom

Hvis tiltaket ligger nærmere nabogrense enn 4 meter må det foreligge avstandserklæring fra aktuell nabo, eller det kan søkes om dispensasjon fra avstandskravet.

Slik søker du

Unntatt fra søknadsplikt

Du trenger ikke å søke eller melde tiltaket dersom plattingen ikke er fundamentert og lavere enn en halv meter over bakkenivå. Forutsetningene for dette er at platting er plassert minimum 4 meter fra nabogrense, og ellers innenfor byggegrense i plan og avstandskrav fra vei.

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?