Bod, uthus og anneks

Definisjon

Bod er ofte et tilbygg til huset eller garasjen, og er beregnet for oppbevaring av f.eks. redskaper eller ved.

Uthus/lekestue er en frittliggende bygning, som ikke skal brukes til beboelse.

Anneks er vanligvis et eget frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte, beregnet for beboelse. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom slik at flere personer skal kunne overnatte på en bolig-, eller fritidseiendom.

Funksjonelt sett kan annekset bare fungere sammen med en annen bygning ved at det ikke kan innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet.

Krever ikke søknad

Bod
Dersom boden er på inntil 15 m2 trenger du ikke søke.

Uthus/lekestue
For at uthuset eller lekestuen skal være fritatt fra søknadsplikten, må den tilfredsstille følgende krav:

  • Ikke ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m2.
  • Mønehøyden kan ikke være over 4.0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
  • Kun oppføres i en etasje
  • Ikke underbygges med kjeller
  • Ikke nærmere enn 1,0 m fra nabogrensen eller annen bygning på eiendommen
  • Må ikke plasseres over ledninger i grunnen

Krever søknad

Tiltakene over krever søknad dersom

  • Den inneholder både kjøkken og WC/bad
  • Bygningen skal brukes til overnatting
  • Eiendommen ligger innenfor 100- meters beltet
  • Eiendommen er i kartet vist som landbruk- natur og friluftsområdet (uten ringer i kommuneplankartet)

Anneks
Krever søknad da dette ansees som bygning som skal brukes til overnatting.

Søke selv

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er en frittliggende bygning under 70 kvadratmeter, bygningen er maks én etasje høy og ingen skal bo eller sove i bygningen.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom bygningen er over 70 kvm og/eller inneholder kjøkken og wc/bad og/eller skal benyttes til overnatting.

Anneks er et bygg som krever søknad med hjelp av fagfolk, da dette er en bygning som brukes til overnatting.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.
Du kan søke selv som selvbygger. Les mer om å søke selv som selvbygger her. 

Sjekk planer og bestemmelser

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?