Eiendomsgrenser

Klarlegging av grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Dette gjelder også for tidligere oppmålte grenser der grensemerket er borte.

Søk om grenseoppmåling

Legg ved situasjonskart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt (ekstern lenke)

Pris

Gebyr for oppmåling

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering:

Søk om grensejustering

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Legg ved situasjonskart som viser ønsket justering av grensen (ekstern lenke).

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Ønsker du større endringer, må du søke om arealoverføring.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (ekstern lenke).

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Pris

Gebyr for grensejustering

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?