MinEiendom

Velkommen til MinEiendom med informasjon om din eiendom i Sandefjord kommune. Her har du tilgang til informasjon om areal, eiere, bygg, eiendomsgebyr, renovasjon, septikanlegg, VA-tilknytning og brannforebygging. 

Løsningen krever innlogging med digital ID.

Eiendomsinformasjon fra Min Eiendom